back Back to NVB Online

2Tê-sa-lô-ni-ca 2

Nhân Vật Chống Chúa
1Thưa anh chị em, về sự quang lâm của Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta và cuộc tụ họp của chúng ta về với Ngài, tôi xin anh chị em 2chớ vội để tâm trí bối rối hay hoảng sợ chỉ vì một linh ân, một lời giảng dạy hoặc thư từ dường như từ chúng tôi đến nói rằng ngày của Chúa đã đến rồi. 3Đừng để ai lừa dối anh chị em bằng bất cứ cách nào. Vì sự bội đạo phải đến trước và người đại ác, hiện thân của sự hủy diệt xuất hiện. 4Hắn chống đối và tôn mình lên trên mọi điều được con người thờ phượng hoặc gọi là thần, đến nỗi vào ngồi trong đền thờ Đức Chúa Trời và tự xưng mình là Đức Chúa Trời.
5Anh chị em không nhớ sao? Khi còn ở với anh chị em, tôi đã nói những điều này rồi. 6Hiện nay anh chị em biết rõ điều gì đang cầm giữ để nó chỉ được xuất hiện vào thời kỳ của nó. 7Vì quyền lực bí mật của tội ác đang hành động rồi nhưng Đấng cầm giữ nó vẫn ngăn giữ cho đến khi Người bị cất đi. 8Bấy giờ kẻ đại ác sẽ xuất hiện. Hắn là kẻ mà Chúa Giê-su sẽ giết chết bằng hơi thở từ miệng Ngài, và sẽ tiêu diệt bằng ánh hào quang khi Ngài quang lâm. 9Hắn sẽ nhờ hành động của quỷ Sa-tan mà đến với tất cả quyền năng cũng như dấu lạ, phép mầu giả dối, 10dùng mọi cách gian ác lừa gạt những người hư mất vì họ từ chối yêu mến chân lý để được cứu rỗi. 11Vì thế, Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải lầm lạc để tin tưởng điều giả dối. 12Như vậy tất cả những người không tin chân lý nhưng ưa thích gian ác đều bị kết án.
Những Người Được Chọn
13Thưa anh chị em, những người yêu dấu của Chúa, chúng tôi phải luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời về anh chị em vì Đức Chúa Trời đã chọn anh chị em từ ban đầu để được cứu rỗi nhờ Thánh Linh thánh hóa và nhờ tin chân lý. 14Cũng vì thế Ngài đã dùng Phúc Âm của chúng tôi kêu gọi anh chị em để anh chị em được hưởng vinh quang của Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta. 15Vậy, thưa anh chị em, hãy đứng vững và gìn giữ những truyền thống mà anh chị em đã học với chúng tôi hoặc bằng lời nói hay bằng thư từ.
16Nguyện xin chính Chúa Cứu Thế Giê-su chúng ta và Đức Chúa Trời, Cha chúng ta là Đấng yêu thương chúng ta; lấy ân phúc mà ban cho chúng ta niềm an ủi vĩnh cửu và hy vọng tốt đẹp. 17Nguyện Ngài cũng an ủi lòng anh chị em và thêm sức cho anh chị em trong mọi công việc và lời nói tốt lành.

kung fu long fist moves 7Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies: thou anointest my head with oil; my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the Lord forever.” Baratas Replicas Ray Ban Psalm 23. Aristocrats were able to afford rudimentary models of the bathrooms we have today. It would be tiled, and surrounded by bath mats. G expenses were $13.5 million an increase of $3.9 million compared to last year and as a percentage of revenues were 90 basis points higher at 6.2%. This was primarily a function of higher incentive compensation expenses due to our strong financial performance as well as incremental public company costs related to stock based compensation and cost to comply with Sarbanes Oxley in 2015. This event is a cheap jerseys summit of Pacific ideas and possibilities with many things worth looking at from a business and hospitality point of view.”IF YOU GOWhere to stay: The festival is located on an integrated resort island, which is home to five international resorts on the western coast of Fiji’s largest island, Viti Levu. The resorts to choose from are:. It is important to know wholesale jerseys the game that you want to thoroughly pursue. Ever wondered what is the size of the basketball, which some of you might be adoring a lot? However inconsequential it might appear to be, it is essential to know this fact. The 2014 World Cup kicks off in Brazil on Thursday June 12th. A total of 32 teams will compete to win the quadrennial tournament. Removing a flag is the same as a tackle. Other than that, the rules of flag football and tackle football are the same.. 3. They lost. The Gc Ladies’ Mother of Pearl Stainless Steel Bracelet Watch comes with a round mother of pearl dial and matching white ceramic bracelet. This watch can be worn to a casual lunch with friends and also to a cocktail party. Also, they’ve increased their gross margin in all three quarterly reports this year, but I’m not going to lie to oakley sunglasses outlet myself and say that they’re profitable. Net income is still consistently negative and the 30 cheap jordan bp increase in gross margin in Q3 was barely noticeable as net income only improved $1 million from Q2. Always think of them as a tool that you can work hockey jerseys hard, but that need some TLC occasionally.Steve Wales, technical footwear guru for Brooks Running UKOne of the easiest ways to prevent injuries during your run is to warm up beforehand. But don rely solely on stretching. Of course, NFL Jerseys China to some, particularly in older generations (or in other cultures), it might seem crass to even begin speaking of children in these sorts of financial terms. There’s something presumed sacred about the parent child bond, and parents are simply expected not to complain about the financial burden of raising a family.

back Back to NVB Online