back Back to NVB Online

2Phê-rơ 3

Ngày Của Đức Chúa Trời
1Anh chị em yêu dấu, đây là bức thư thứ hai tôi viết cho anh chị em. Tôi viết cả hai thư này để nhắc nhở hầu gợi lên trong anh chị em một tâm trí chân thực. 2Tôi muốn anh chị em nhớ lại những lời các tiên tri thánh đã nói trước đây và điều răn của Chúa và Đấng Cứu Thế của chúng ta do các sứ đồ truyền lại.
3Trước hết, anh chị em phải biết rằng trong những ngày cuối cùng những kẻ châm biếm sẽ đến và chê cười, là người sống theo dục vọng cá nhân, 4chúng nói rằng: “Lời hứa về sự quang lâm của Ngài ở đâu? Từ khi các tổ phụ an nghỉ, mọi vật vẫn tiếp tục như buổi sáng tạo.” 5Nhưng họ cố ý làm ngơ rằng ngày xưa bởi lời của Đức Chúa Trời mà các tầng trời hiện hữu, và quả đất được hình thành bởi nước và từ nước. 6Thế giới thời ấy bị nước tràn ngập và hủy diệt. 7Bởi lời Ngài các tầng trời và quả đất hiện tại đã được để dành cho lửa, được giữ cho ngày đoán xét và hủy diệt những người vô đạo.
8Nhưng đừng quên điều này, anh chị em yêu dấu: Đối với Chúa một ngày như ngàn năm và ngàn năm như một ngày. 9Chúa không chậm trễ trong việc giữ lời hứa của Ngài, như một số người hiểu sự chậm trễ. Ngài kiên nhẫn với anh chị em, không muốn cho một ai hư mất, nhưng muốn mỗi người đều ăn năn.
10Nhưng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Các tầng trời sẽ tiêu tán với một tiếng lớn. Các nguyên tố sẽ bị lửa hủy diệt và thế gian cùng mọi vật trong thế gian sẽ bị thiêu hủy.
11Vì mọi sự sẽ bị hủy diệt bằng cách nầy, anh chị em phải trở nên như người như thế nào? Anh chị em phải có một đời sống thánh khiết và tin kính 12như anh chị em trông chờ và mong ngày của Chúa mau quang lâm. Vào ngày đó lửa sẽ hủy diệt các tầng trời và mọi nguyên tố sẽ bị thiêu đốt tan chảy. 13Nhưng theo lời Ngài đã hứa, chúng ta chờ đợi một trời mới và đất mới, nơi sự công chính cư ngụ.
14Vì thế, anh chị em yêu dấu, vì anh chị em đang trông chờ việc nầy, nên hãy hết sức giữ mình cho không tì vết, không gì đáng trách và an hòa với Ngài.
15Hãy nhớ rằng sự kiên nhẫn của Chúa là cho sự cứu rỗi, cũng như Phao-lô, anh em yêu dấu của chúng ta đã viết cho anh chị em theo sự khôn ngoan Đức Chúa Trời ban cho ông.
16Trong tất cả các thư tín, ông đều nói như vậy về những vấn đề nầy. Các thư của người có những điều khó hiểu mà những kẻ dốt nát, không vững vàng xuyên tạc, như họ đã làm đối với các phần Kinh Thánh khác, đưa đến sự hủy diệt cho chính mình.
17Vì thế, anh chị em yêu dấu, anh chị em đã biết trước việc nầy, hãy canh giữ chính mình để anh chị em không bị lôi cuốn bởi những lỗi lầm của những người vô luân mà không còn vững vàng chăng?
18Nhưng hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Đấng Cứu Rỗi, Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta. Nguyện sự vinh quang thuộc về Ngài hiện nay và cho đến đời đời! A-men.

five things the gossip mags swear are trueBobby Vee’s career as a singer began when he cheap nfl jerseys was 15 years old after having to fill in for Buddy Holly, Ritchie Valens and cheap jerseys The Big Bopper after their plane crashed on February 3, 1959 “The Day the Music Died.” Their plane which was en route to Fargo, North Dakota crashed near Clear Lake, Iowa. Vee and his hastily assembled band of schoolboys from Fargo called themselves The Shadows. Smith says although the stadium was a subject ripe for coverage, he didn’t challenge his new restrictions and left it alone. At a journalism conference last weekend, however, Moyer, the new editor, publicly acknowledged that cheap nfl jerseys Smith was barred from writing about the Adelsons and their interests. 2. Charlie Powell (Football): Powell played in the NFL for 7 seasons with the 49ers and the Raiders as a defensive lineman. You have to pay the fee for grading based on the number of cards you’re sending and then ship the cards to the grading center. How long the process will take depends on the type of cards you have and the services you pay for. We are going to do what is called a superman drill. Alley is going to jump. Breaking its silence on deflate gate. Confirming that the league has evidence that the patriots’ footballs were underinflated during the first half of that win over the Indianapolis colts. This tutorial is great! I made two coin banks, one for me and one for my brother and we both love it. I doubled the size as I wanted to be able to save lots of bills and coins. Fake Oakleys In fact the LCD power consumption has drastically reduced throughout the years and even the bigger screens do not take much power. LCD is not the only mini screen it has a competitor, there is also Plasma mini screens but they don’t come close to the LCD as they need more power have altitude problems. Guards in the District of Columbia and in the state of Washington pulled in the next highest salaries, at $37,010 and $35,420 per year, respectively. Guards in Vermont made an average salary of $30,840, while those in Maryland rounded out the top five highest paying states at $30,320 per year. The duck UGG Classic Short carry the in the USA label, something that hard to find these days in Cheap Football Jerseys footwear. Labor Department. So . What’s with all the other crap?. But in any event, whatever that figure turns out to be, you don’t need me to cheap ray bans do that cheap nhl jerseys math for you just add 7 zeroes and you have your estimate on ten million units sold. No doubt EA is happy to pay more if it means that it sold more units..

back Back to NVB Online