back Back to NVB Online

2Phê-rơ 2

Các Giáo Sư Giả Và Sự Trở Lại Của Chúa Cứu Thế
1Nhưng cũng có những tiên tri giả trong dân chúng, cũng như có các giáo sư giả giữa vòng anh chị em. Họ sẽ bí mật đưa vào những tà giáo hủy hoại, ngay cả chối bỏ Chúa là Đấng đã mua chuộc họ, chuốc lấy sự hủy diệt nhanh chóng cho chính mình. 2Có nhiều người sẽ đi theo đường xấu hổ của họ và vì họ mà con đường lẽ thật bị xúc phạm. 3Họ vì tham lam sẽ bịa đặt nhiều chuyện để bóc lột anh chị em. Sự hình phạt dành cho họ vẫn sẵn sàng từ lâu và sự hủy diệt của họ chẳng hề ngủ.
4Nếu Đức Chúa Trời không tha cho các thiên sứ khi họ phạm tội nhưng bỏ họ vào địa ngục, giữ nơi vực sâu tối tăm để chờ sự đoán xét have a peek at this web-site. 5Nếu Đức Chúa Trời không tha thế giới thuở xưa khi Ngài dùng nước lụt hủy diệt thế giới vô đạo nhưng gìn giữ Nô-ê, một nhà truyền giảng công chính, và bảy người khác; 6nếu Ngài đoán phạt Sô-đôm và Gô-mô-rơ bằng cách đốt hai thành ấy thành tro bụi, để làm gương cho những người gian ác thấy việc sẽ xảy ra cho họ; 7và nếu Ngài giải cứu Lót, một người công chính, là người buồn vì đời sống nhơ nhớp của những người vô luân. 8Vì người công chính ấy, sống ở giữa họ ngày nầy qua ngày kia, linh hồn công chính của ông bị đau xót vì những hành động phi pháp mà ông nghe và thấy. 9Thế thì Chúa biết giải cứu những người tin kính khỏi những thử thách và giữ những người không công chính để hình phạt cho đến ngày phán xét.
10Đặc biệt là những người chạy theo những dục vọng hư hoại của xác thịt, khinh dễ uy quyền. Những người ấy hỗn láo, kiêu căng không sợ phạm đến các đấng vinh quang. 11Ngay cả các thiên sứ, dầu mạnh mẽ và quyền năng vẫn không dám dùng lời lăng nhục để tố cáo các bậc ấy trước sự hiện diện của Chúa. 12Nhưng những người này phạm thượng đến những việc mà họ không hiểu. Họ như loài vật vô tri, sinh vật của thiên nhiên, được sinh ra để bị săn bắt và hủy diệt, họ cũng như thú vật rồi sẽ chết mất.
13Họ sẽ nhận điều ác vì việc ác họ đã làm. Sung sướng đối với họ là cuộc truy hoan ngay giữa ban ngày. Họ nhơ nhớp và ô uế, vui thú trong sự lừa dối của mình đang khi ăn tiệc với anh chị em. 14Mắt họ đầy sự ngoại tình, chẳng ngừng phạm tội. Họ quyến rũ những người không vững vàng. Họ quen thói tham lam, là con cái đáng bị rủa sả. 15Họ lìa đường ngay thẳng mà đi sai lạc, theo con đường của Ba-la-am, con trai Bô-sô, là kẻ ưa chuộng tiền công gian ác. 16Nhưng người đã bị quở trách vì việc làm sai quấy bởi một con lừa, là con vật câm, nói tiếng người để ngăn cản sự điên dại của tiên tri ấy.
17Những người này là những suối không có nước, là sương móc bị cơn bão thổi đi, và sự tối tăm u ám dành sẵn cho họ. 18Họ nói những lời khoe khoang, rỗng tuếch; họ dùng những dục vọng xấu hổ của xác thịt để quyến rũ những người vừa thoát khỏi kẻ có cuộc sống lầm lạc. 19Họ hứa tự do cho người đang khi chính mình lại làm nô lệ cho sự hư hoại, bởi vì một người là nô lệ cho bất cứ điều gì chinh phục mình. 20Nếu họ thoát khỏi sự hư hoại của thế gian nhờ nhận biết Chúa và Chúa Cứu Thế Giê-su của chúng ta rồi lại dính dấp vào đó và bị chinh phục, thì số phận sau cùng của họ còn xấu hơn lúc đầu bội phần. 21Thà họ không biết con đường công chính còn hơn là đã biết rồi lại quay lưng lìa bỏ điều răn thánh đã truyền cho họ. 22Đối với họ, những châm ngôn này rất đúng: “Chó liếm lại đồ nó đã mửa” và “heo đã tắm sạch lại lăn lóc trong vũng bùn.”

green bay remembers historic ‘ice bowl'(Bought it at Modell’s sporting good. 30 days brought it back for a refund) Bought again at beginning of summer, used 1 week (had been hitting the gym 4x a week ardio and weight). The position currently stands at just over 14M shares (0.72% of the US long portfolio). The consistent stake reductions over several quarters indicate a bearish bias.. If a strain shows up in all the locations, the researchers will sequence the whole genomes of individual isolates to retrace their movement and evolution. The results have the potential to create the first complete link between farms Fake ray bans and clinical cases of MRSA.. The is the second arrest of an Olympic boxer on charges involving sexual assault within four days.Police took Jonas to the Bangu penitentiary complex west of the city, Agencia Brasil said. Jonas, a light welterweight who competes in the 64 kilogram class, has a boxing bout scheduled for Thursday.Mario Andrada, spokesman for the Local Organizing Committee, said the committee is aware of the arrest.”He has been detained by the local police under the charge of sexual assault,” Andrada said. The first step for me always is just reading. And there’s no shortage of books about the trial and stuff like that. Let’s also not forget how exciting the new NBA playoffs have become. The NBA playoffs provide some of the most improbable, stunning and exciting games of the year in sports. You also can help set the pace by deciding when to break fighters from clinches. If Fake ray bans you make or break the fight for the wrong person in the eyes of the crowd, the fighter and his corner, and/or the press, you could be in for some huge headaches and undue attention given to your officiating practices. Fortunately or unfortunately, I never got a nickname that I could wear it proudly (kinda feel sad about that). But the fact of the matter is, there are no rules that state Wholesale Jerseys you can’t give people funny names or stir things up a bit. Autopsies of both military veterans and former athletes showed signs of chronic traumatic encephalopathy, or CTE. Over time, the degenerative disease can resemble Alzheimer’s, with symptoms that include irritability, memory and attention span problems, dementia and suicidal thoughts. Even with the upcoming end to promotional pricing at its DirecTV Now streaming service, AT (T 2%) will still have a (smaller) $35/month package on Replica Oakleys offer cheap jerseys an important note as Hulu prepares a live TV service “under $40.” While AT $35 price for its 100 channel DirecTV Now package reverts to $60/month on Monday, it will still offer its smallest package (60 plus channels) for $35/month and that’s good enough for most, analyst Craig Moffett notes. “Virtually all of the channels that anyone would really want, save for regional sports networks, are included in the $35 ‘Live a Little’ package,” Moffett cheap jerseys says, although that package lacks America’s top broadcast network CBS, which sealed a deal to be included in the Cheap NFL Jerseys service at Hulu (CMCSA, DIS, FOX/FOXA, TWX).

back Back to NVB Online