back Back to NVB Online

2Phê-rơ 1

Lời Chào Thăm
1Tôi là Si-môn Phê-rơ, đầy tớ và Sứ Đồ của Chúa Cứu Thế Giê-su, gửi cho những người nhờ sự công chính của Đức Chúa Trời chúng ta và Chúa Cứu Thế Giê-su đã được nhận lãnh một đức tin quý giá như chúng tôi.
2Nguyện xin ân sủng và bình an tràn ngập trong anh chị em nhờ sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Giê-su, Chúa chúng ta.
Đức Chúa Trời Kêu Gọi Và Chọn Lựa
3Bởi thần năng, Ngài ban cho chúng ta mọi điều cần để sống và sống tin kính, qua sự nhận biết Ngài là Đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân từ Ngài. 4Qua những điều này Ngài đã ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao và quý báu, bởi đó anh chị em có thể thoát khỏi dục vọng hư hoại của thế gian mà được dự phần vào bản tánh của Đức Chúa Trời.
5Vì chính lý do nầy, hãy hết sức thêm cho đức tin anh chị em nhân từ, thêm cho nhân từ hiểu biết, 6thêm cho hiểu biết tiết chế, thêm cho tiết chế kiên trì, thêm cho kiên trì tin kính, 7thêm cho tin kính tình huynh đệ, thêm cho tình huynh đệ tình yêu thương. 8Vì nếu anh chị em có những điều này và càng gia tăng thì sẽ không sợ mình vô hiệu năng hoặc không kết quả trong sự hiểu biết Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta. 9Nhưng nếu ai thiếu những điều đó sẽ thành người cận thị và mù lòa, người ấy quên rằng mình đã được làm sạch khỏi tội lỗi cũ.
10Bởi đó, hỡi anh chị em, hãy làm hết sức để khiến sự kêu gọi và chọn lựa của anh chị em được chắc chắn. Vì nếu anh chị em làm như thế, anh chị em sẽ chẳng bao giờ bị vấp ngã. 11Nhờ thế con đường vào nước đời đời của Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta sẽ được rộng mở tiếp đón anh chị em.
12Nên tôi sẽ nhắc nhở anh chị em luôn luôn về những điều này, mặc dù anh chị em đã biết rồi và nay cũng đã vững vàng trong lẽ thật. 13Hễ tôi còn sống trong lều tạm nầy bao lâu, tôi nghĩ nên nhắc để anh chị em nhớ cũng là điều đúng. 14Vì Chúa Cứu Thế Giê-su của chúng ta đã bày tỏ rõ ràng cho tôi. 15Và tôi sẽ hết sức mình để sau khi tôi đi rồi anh chị em có thể luôn luôn nhớ những điều này.
Nhân Chứng Sự Vinh Quang Của Chúa Cứu Thế
16Chúng tôi không theo những huyền thoại bịa đặt khéo léo khi bày tỏ cho anh chị em quyền năng và sự quang lâm của Chúa Cứu Thế Giê-su chúng ta, nhưng chúng tôi là những nhân chứng của sự oai nghi Ngài. 17Vì Ngài nhận lãnh sự tôn trọng và vinh quang từ Đức Chúa Cha khi có tiếng từ Đấng Vinh Quang Oai Nghiêm phán với Ngài rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn.” 18Chính chúng tôi cũng nghe tiếng ấy đến từ trời khi chúng tôi ở với Ngài trên núi thánh.
19Chúng tôi có lời của các tiên tri làm cho chắc chắn, và anh chị em nên chú ý vào điều đó, như ánh sáng soi trong nơi tối tăm, cho đến khi bình minh và sao mai mọc lên trong lòng anh chị em.
20Trên hết mọi sự, anh chị em phải hiểu rằng không có lời tiên tri nào của Kinh Thánh được giải thích theo ý riêng của một người được. 21Vì không có lời tiên tri nào đến bởi ý người, nhưng người ta được Đức Thánh Linh tác động nói ra từ Đức Chúa Trời.

adaptive optics and the eye super resolution octThat free for all attitude makes it easy to add thousands of calories to your plate. While occasional splurging isn typically harmful, Giblin suggests avoiding the tendency to cheap jerseys turn one feast into a month long party. Maybe he takes some blood. Then you get out of there with another year of health in front of you. Mr. PRIOR: Absolutely. That’s useful in its own right, but what’s even more useful, potentially, are the game specific timelines Twitter has unveiled. Accessible via the main NFL page or by searching for team name vs. You will be notified within 90 calendar days if your application is approved. If you haven’t received an cheap oakleys email within 90 days, your application has been denied.. Insert the ends of the remaining 10 NFL Jerseys China foot length of pipe into the stems of the two connectors. This will form the crossbar.. “We have done everything medically we could do,” said Gene Upshaw, head of the players union. “We have doctors trained in emergency medicine, in heart problems and other specialties standing by at every game. Prior to tonight’s game, they set up an education session with this association for women in sports media. And I’m sure there will be more fallout as we go on because the NFL Fake Oakleys is indeed looking into the incident. He gave him a hard time, messed with him but he was oakley outlet the first one there to have his back. Reporter: Tuesday incognito shared this with a miami television station. Carolina’s 5 1 run to close out the 2012 regular season proved a sign of things to come, as head coach Ron Rivera and quarterback Cam Newton took a massive step forward last year. A 12 4 regular season that featured an eight game winning streak and the league’s second ranked defense resulted in the organization’s first playoff berth since 2008. Suge Knight Marion “Suge” Knight is seen in a police booking photo after his arrest for allegedly stealing a photographers camera Oct. 29, 2014, in Las cheap oakleys sunglasses Vegas, Nevada. Kaepernick, who led San Francisco to the 2013 Super Bowl but has since been Replica Oakleys demoted to backup, has said he would not show pride in a flag for a country that oppresses people of color, citing police brutality. He is the latest black athlete to use the arena as a national platform for protest against racial injustice.. So what do I do? Needless to say, I shamelessly went online and searched for some funny status updates. And here’s what I found.. It’s obvious that Goodell went overboard in his punishment on Brady, but that’s only because Brady was acting like the guy at the center of the original “Gate”. That would be Richard Nixon in Watergate.

back Back to NVB Online