back Back to NVB Online

2Cô-rinh-tô 9

Việc Cứu Trợ Các Tín Hữu
1Còn về việc cứu trợ các thánh đồ thì tôi không cần phải viết cho anh chị em nữa. 2Vì tôi biết nhiệt tâm của anh chị em như tôi vẫn khoe với các tín hữu ở Ma-xê-đoan rằng anh chị em tại A-chai đã chuẩn bị từ năm ngoái và lòng hăng hái của anh chị em đã khích động rất nhiều anh chị em khác. 3Nhưng tôi đã gửi mấy anh em này đến để những lời chúng tôi khen ngợi anh chị em trong vấn đề này không phải là những lời khen rỗng tuếch và để anh chị em chuẩn bị sẵn sàng như tôi đã nói. 4Kẻo khi các anh em từ Ma-xê-đoan cùng tôi đến lại thấy anh chị em chưa sẵn sàng thì chúng tôi, ấy là chưa kể đến anh chị em nữa, đều sẽ bị hổ thẹn vì tôi đã tín nhiệm anh chị em. 5Vì vậy, tôi nghĩ cần phải nhờ các anh em kia đến với anh chị em trước chúng tôi để chuẩn bị sẵn sàng công việc từ thiện mà anh chị em đã hứa. Như thế món quà lạc quyên sẽ sẵn sàng do từ tâm chứ không phải bị ép buộc.
6Anh chị em nên nhớ điều này, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. 7Mỗi người nên quyên giúp tùy lòng đã định, không phải vì miễn cưỡng hay bị ép buộc. Vì Đức Chúa Trời yêu người hiến tặng một cách vui lòng. 8Đức Chúa Trời có thể ban cho anh chị em mọi ân phúc dồi dào để anh chị em luôn luôn được đầy đủ trong mọi sự lại còn dư dả để làm mọi việc lành, 9như Kinh Thánh chép:
“Ngài đã ban phát rộng rãi,
Ngài ban cho kẻ nghèo khó.
Sự công chính của Ngài tồn tại đời đời.”
10Đấng đã cung cấp hạt giống dồi dào cho người gieo và bánh làm thực phẩm, cũng sẽ cung cấp và gia tăng hạt giống của anh chị em. Ngài cũng sẽ làm cho hoa quả công chính của anh chị em sinh sôi nẩy nở thêm nhiều. 11Anh chị em được phong phú về mọi mặt để làm mọi việc từ thiện rộng rãi qua chúng tôi, nhờ thế mà nhiều người tạ ơn Đức Chúa Trời.
12Vì công cuộc cứu trợ này không những đáp ứng sự thiếu thốn của các thánh đồ nhưng cũng đem lại nhiều lời cảm tạ Đức Chúa Trời. 13Nhờ bằng chứng của công việc này, người ta tôn vinh Đức Chúa Trời vì anh chị em đã vâng phục trong việc xưng nhận Phúc Âm của Chúa Cứu Thế và trong việc rộng lượng chia sẻ với họ cũng như với tất cả mọi người. 14Và trong khi mong chờ anh chị em họ sẽ cầu nguyện cho anh chị em vì ân sủng tuyệt hảo Đức Chúa Trời đã ban cho anh chị em. 15Cảm tạ Đức Chúa Trời vì tặng phẩm không sao tả xiết của Ngài.

‘remains’ of mythological kappa to go on show in japanAlso, increase your cardio training time to 35 minutes per workout. Challenge yourself each time you exercise; it the only way to keep progressing.. Look at my career yards,” Adams said. “I’m not a cocky dude, I just want everybody to know that everything that everyone else is doing, I can do it as well. EA issued strong guidance for fiscal 2014, hoping to capitalize on the launch of the next generation consoles through games such as Battlefield 4, Titanfall and its sports based franchises FIFA and Madden. The company initially launched four games for the new consoles including established best sellers FIFA 14, Madden NFL 25 wholesale football jerseys and cheap China Jerseys Need for Speed Rivals. Who’s going to win? The Chargers are strong through the air, while the Bills are strong on the ground. The Bills are not great against the pass, and the Chargers are even worse against the run. Even my beloved Green Bay Packers, perennial late pickers by virtue of being awesome, ought to come out of the 2012 draft improved: After winning the Super Bowl the season before last (and then going 15 1 in the regular season that followed), horrific issues with the pass defense derailed a championship run that had once seemed inevitable. Even with their team picking 28th, Packers fans fake oakleys like me have been speculating like crazy for months. And also, I should point out that they chart these according to the gender. So, let’s assume that this is a male, cheap mlb jerseys 5’10” tall, of medium frame. This is the prime reason why many mid level executives leave the company. Due to no potential opportunity for advancements or cheap oakleys promotions, they prefer other companies which may provide them with higher posts and increased compensation packages. Ellison was an intelligent student, but was inattentive. He dropped out of the University of Illinois at Urbana cheap oakleys Champaign and later from the University of Chicago.. But then, where normal companies solve all their problems using expensive, high powered lawyers, with Omni you replace the word “lawyers” with “robots.” Seriously, they build robots for reasons where building robots doesn’t even make sense. Putting aside the obvious issue with their beta testing (which involves live ammunition in the executive boardroom).. Carry out orders, earn respect, and make the Big Apple your own. Take down two additional revised compounds of rival Families and execute five new contracts. In fact, companies that publicly back superheroes would almost certainly begin to dominate the market, because the world’s safety will rely on their cheap mlb jerseys profits. A huge crash in Stark stocks could mean that Tony doesn’t have enough money to repair all the parts of his suit blasted off by Zzzax.

back Back to NVB Online