back Back to NVB Online

2Cô-rinh-tô 8

Sự Dâng Hiến Rộng Rãi
1Thưa anh chị em, chúng tôi muốn anh chị em biết về ân sủng Đức Chúa Trời đã ban cho các Hội Thánh tại Ma-xê-đoan. 2Vì trong khi bị hoạn nạn thử thách ngặt nghèo thì lòng họ đầy tràn vui mừng và lúc họ nghèo khổ cùng cực thì tấm lòng giàu có rộng rãi càng dư dật. 3Tôi xin làm chứng, không những họ đã tự nguyện quyên góp theo khả năng, nhưng còn vượt quá khả năng nữa. 4Họ tha thiết nài nỉ chúng tôi làm ơn cho họ dự phần cứu trợ các thánh đồ. 5Đó là điều vượt quá điều chúng tôi mong mỏi, trước hết họ đã dâng hiến chính mình cho Chúa và cũng cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. 6Vậy, nên chúng tôi khuyên Tích hãy hoàn thành công việc ân phúc này giữa anh chị em như người đã khởi sự từ trước.
7Thế thì, như anh chị em đều trổi hơn trong mọi sự: Trong đức tin, lời nói, kiến thức, nhiệt thành mọi mặt và lòng yêu thương chúng tôi, thì cũng hãy làm trổi hơn trong việc ân phúc này.
8Tôi nói như thế, không có ý ra lệnh cho anh chị em nhưng chỉ muốn nêu lên sự nhiệt thành của những người khác để chứng tỏ lòng yêu thương của anh chị em là chân thật. 9Anh chị em biết ân huệ của Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta, Ngài vốn giàu sang, nhưng vì anh chị em tự làm nên nghèo khổ để bởi sự nghèo khổ của Ngài anh chị em được trở nên giàu sang.
10Về vấn đề này tôi xin góp ý: Tốt nhất anh chị em hãy hoàn tất điều mà từ năm ngoái anh chị em không những chỉ khởi sự làm nhưng cũng mong muốn làm cho xong nữa. 11Bây giờ hãy hoàn tất công việc ấy đi như anh chị em vẫn tha thiết mong muốn, hãy hoàn tất việc ấy theo khả năng anh chị em. 12Nếu anh chị em sẵn lòng thì những gì mình có đều được chấp nhận, những gì mình không có thì không kể.
13Tôi không có ý muốn để những người khác được thong thả còn anh chị em lại bị cơ cực, nhưng tôi muốn có sự quân bình.
14Hiện tại anh chị em đang dư dả thì giúp đỡ cho họ trong lúc túng thiếu; để khi được dư dả họ sẽ giúp đỡ anh chị em khi anh chị em bị túng thiếu. Như vậy là bằng nhau. 15Như có lời chép rằng:
“Kẻ thu nhiều cũng không thừa,
Người thu ít cũng chẳng thiếu!”
Tích Và Các Bạn Đồng Hành
16Tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho Tích cũng có cùng một lòng nhiệt thành đối với anh chị em. 17Người không những nhận lời kêu gọi của chúng tôi nhưng cũng sốt sắng tự ý đến thăm anh chị em. 18Chúng tôi cử một anh em cùng đi với người, người này được các Hội Thánh ca ngợi về chức vụ truyền giảng Phúc Âm. 19Hơn thế nữa, Tích cũng được các Hội Thánh chọn làm bạn đồng hành với chúng tôi trong việc ân phúc này mà chúng tôi đang thi hành để tôn vinh Chúa và bày tỏ lòng nhiệt thành của chúng tôi. 20Chúng tôi cẩn thận như thế để không ai có thể chỉ trích về việc quyên góp lớn lao ấy. 21Vì chúng tôi muốn làm điều tốt đẹp không những chỉ trước mặt Chúa nhưng cũng trước mặt loài người nữa.
22Chúng tôi cũng cử một anh em đi với họ; anh này vẫn chứng tỏ rất hăng hái trong nhiều công tác, nay vì rất tín nhiệm anh chị em nên lại càng hăng hái hơn.
23Về Tích, người là bạn đồng lao của tôi và là người cùng làm việc cho anh chị em. Về các anh em kia, họ là sứ giả của các Hội Thánh, là vinh quang của Chúa Cứu Thế. 24Vậy, trước mặt các Hội Thánh, anh chị em hãy chứng tỏ lòng yêu thương mình cũng như xác nhận niềm hãnh diện của chúng tôi về anh chị em.

6 stupid celebrities who are secretly business geniusesPlaying before a sea of mostly green Eagles jerseys in the crowd of 78,125, the Patriots ended Philadelphia’s chance of heading north with its first pro sports title since 1983. Indeed, it’s been 45 years since the Eagles won the NFL crown. Also recommended: Ronnie Reng’s biography of Robert Enke, the German goalkeeper who committed suicide, is a deeply moving tear jerker, and excellent on goalkeeping. Paul Lake vividly describes the torment of injury. Your running back should react by cutting in the opposite direction. At first, conduct this drill at half wholesale jerseys speed so the quarterback and running back get used to smooth handoffs. cheap jerseys china You will generally see more of a Southern mentality when visiting the rural parts of Maryland, while Northern culture is more prevalent in the greater populated Central Maryland area. If you want to create original gift baskets that showcase the many facets of this town, you’ll need to look a little deeper than just on the cheap oakleys outlet surface.. He is developing as a route runner, but for now his best bet is to get deep and stretch defenses. His hands are solid and he does a nice job tracking the football in the air and adjusting, particularly to low throws.. Letterman jackets custom jerseys also feature the school’s colors and patches of the school’s logo and particular sports teams the owner participated in. Though you might think custom jerseys that wearing your letterman jacket after high school is a fashion faux paux, there are certain situations where it works.. The saliva softens the food and acts as a lubricant while swallowing. Saliva contains digestive enzymes which break the fats and some of the starch in the food we eat. Another reason is that it is not common practice for lower class to play golf the clubs are mainly populated by upper class snobs which wouldn’t accept the replica oakleys lower class as such due to their assumed inferiority. Though socio economic groups have been around for a long time a concept introduced in the 20th century to help identify peoples standing in society based on their occupation.. There are two ways to boost testosterone with natural herbal compounds or with Replica Oakleys pharmaceutical means. Anabolic steroids and pro hormones, both legal and illegal, are effective for boosting testosterone. Some athletes specialize in feats of grip strength and are able to bend coins with their fingers, tear a deck of cards in half, rip telephone directories and bend railroad spikes. This is a traditional forearm and grip strengthening exercise.

back Back to NVB Online