back Back to NVB Online

2Cô-rinh-tô 5

1Vì chúng ta biết rằng nếu trại tạm trú của chúng ta dưới đất bị hủy diệt, chúng ta còn có nhà vĩnh cửu ở trên trời là nhà do Đức Chúa Trời xây dựng chứ không phải do loài người làm ra. 2Thật vậy, chúng ta than thở trong trại tạm trú này, mong ước mặc lấy nhà trên trời. 3Khi đã mặc lấy thì không bị trần truồng. 4Còn sống trong trại tạm trú bao lâu, chúng ta còn than thở não nề, không phải vì chúng ta muốn lột bỏ nó nhưng muốn mặc thêm vào để cái chết bị sự sống nuốt đi. 5Đấng đã chuẩn bị điều này cho chúng ta chính là Đức Chúa Trời, Ngài cũng ban Đức Thánh Linh cho chúng ta làm bảo chứng.
6Vì thế, chúng ta luôn luôn tin tưởng và biết rằng khi nào còn sống trong nhà của thân xác thì chúng ta xa cách Chúa. 7Vì chúng ta sống bởi đức tin, chứ không phải bởi điều mắt thấy. 8Chúng ta tin tưởng và mong ước rời khỏi thân xác để về nhà với Chúa thì tốt hơn. 9Như thế, dù còn trong thân xác hay lìa khỏi thân xác, mục đích của chúng ta là sống đẹp lòng Chúa. 10Vì tất cả chúng ta đều phải ra trước tòa án Chúa Cứu Thế để mỗi người sẽ nhận phần của mình, tùy theo những điều thiện, điều ác mình đã làm khi còn ở trong thân xác.
Chức Vụ Giải Hòa
11Vậy, vì biết thế nào là kính sợ Chúa, chúng tôi thuyết phục người ta, còn Chúa thì biết rõ chúng tôi và tôi hy vọng anh chị em cũng biết rõ chúng tôi trong lương tâm mình. 12Chúng tôi cũng không tự đề cao mình với anh chị em đâu, nhưng tạo cho anh chị em cơ hội để hãnh diện về chúng tôi, để có thể đối đáp với những kẻ chỉ khoe khoang về bề ngoài chứ không phải trong lòng. 13Vì nếu chúng tôi cuồng trí, ấy là vì Chúa, nếu chúng tôi tỉnh táo, ấy là vì anh chị em. 14Vì tình yêu của Chúa Cứu Thế kiềm chế chúng tôi, chúng tôi xét rằng: Một Người đã chết thay cho mọi người thì mọi người đều đã chết; 15Ngài đã chết cho mọi người để những kẻ sống không sống cho chính mình nữa nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình.
16Vì vậy, từ nay chúng tôi không đánh giá một người nào theo quan điểm phàm tục nữa; dù trước kia chúng tôi đã đánh giá Chúa Cứu Thế theo quan điểm phàm tục nhưng nay chúng tôi không còn đánh giá như thế nữa. 17Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới; những điều cũ đã qua đi, kìa mọi sự đều trở nên mới. 18Mọi việc này đều do Đức Chúa Trời thực hiện, Ngài là Đấng đã nhờ Chúa Cứu Thế hòa giải với chúng ta và ban cho chúng tôi chức vụ hòa giải. 19Thật vậy, Đức Chúa Trời đã giải hòa với nhân loại trong Chúa Cứu Thế; không còn kể những vi phạm của loài người nữa và giao cho chúng ta sứ điệp giải hòa. 20Vậy chúng tôi là đại sứ của Chúa Cứu Thế, như thể Đức Chúa Trời nhờ chúng tôi mà khuyên bảo. Nhân danh Chúa Cứu Thế chúng tôi van nài anh chị em hãy hòa giải với Đức Chúa Trời. 21Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa Cứu Thế, Đấng vốn chẳng biết tội lỗi, trở nên tội lỗi vì chúng ta để nhờ ở trong Chúa Cứu Thế chúng ta trở nên công chính trong Đức Chúa Trời.

darren lehmann says beaten tourists should be ‘reasonably embarrassed’I encourage him to learn and try new things, but at the same cheap jerseys time he is still my little boy. I think some parents cross the line of teaching their children how to be responsible and forcing them to fake ray ban sunglasses grow up. “Introduction of Amazon Prime (instant gratification heaven!) was the moment I became an avid Amazon fan. At times I’ve had consignments with the distinctive Amazon flair delivered daily.” Their NBA Jerseys Cheap return process is not great, she says, but prices are so low that “I’m okay with having a pile of unwanted/un returnable appliances in my garage Wholesale Jerseys and a Cheap NFL Jerseys China pile of unread books on my nightstand.”. Karthikeyan. The pilot project was tested in three areas Palar and Aliyar sub basins (dominated by resource rich plantation growers) of Coimbatore district, and Varahanadhi sub basin (dominated by resource poor vegetable growers) of Villupuram district.. As developmental abnormalities of the anterior visual pathways are often associated with brain, endocrine, and other problems, they may have far greater significance.Top nfl jerseys cheap of pageThe anterior visual system in historyThis history is an abbreviated version of the paper23 by the medical historian, Dr Carole Reeves and I, which we read at the Cambridge Ophthalmological Symposium in 2003: I warmly recommend the interested reader to this article which is mostly the work of Dr Reeves.From c. 300 BC to the cheap nfl jerseys early 19th century, the most consistent theory of nerve function involved a pneuma or spirit travelling through a hollow nerve. It is characterized clinically by diverse neuropsychiatric symptoms, and pathologically by variable degrees of phosphorylated tau accumulation in the brain. The evolving paradigm for the pathogenesis of CTE suggests that concussion or subconcussion from athletic participation initiates a cascade of pathologic events, encompassing neuroinflammation and protein templating with trans synaptic neurotoxicity. Despite three weeks without food or water and most of his bunkermates dropping dead around him, Kolbe lingered on, just to piss off his captors some more. Finally, the Nazis lost their patience and injected him with carbolic acid, because this guy was pulling a full Rasputin on their asses. Step 1First, you’ll want to create a video of a ghostly head. Stand in front of a backdrop of black fabric, and wrap more black fabric around your body so only your head is showing. Because of various award programs available to veteran drivers with good records, a higher finish does not necessarily indicate that a driver will earn more money. The top Sprint Cup point winners from each season are eligible for the next year’s Winner’s Circle Program, which pays out $130,000 each race to between 10 and 12 drivers.

back Back to NVB Online