back Back to NVB Online

2Cô-rinh-tô 3

Giao Ước Mới
1Có phải chúng tôi lại bắt đầu tự đề cao sao? Hay như những người khác, chúng tôi cần thư giới thiệu với anh chị em hay từ anh chị em chăng? 2Chính anh chị em là thư của chúng tôi, đã viết trong lòng chúng tôi, được mọi người đều biết và đọc. 3Anh chị em đã chứng tỏ rằng anh chị em là bức thư của Chúa Cứu Thế do chức vụ chúng tôi soạn thảo, không phải viết bằng mực nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, không phải viết trên tảng đá nhưng trong lòng người.
4Nhờ Chúa Cứu Thế chúng tôi tin tưởng như vậy trước mặt Đức Chúa Trời. 5Không phải tự chúng tôi có khả năng để người ta thừa nhận rằng một việc gì như thế do chúng tôi mà ra, trái lại khả năng của chúng tôi do Đức Chúa Trời ban. 6Đấng đã ban cho chúng tôi khả năng phục vụ giao ước mới, không phải giao ước bằng chữ viết nhưng giao ước Thánh Linh. Vì chữ viết thì giết chết nhưng Thánh Linh ban sự sống.
7Nếu chức vụ của sự chết, ghi khắc bằng chữ trên bảng đá còn được vinh quang đến nỗi người Y-sơ-ra-ên không thể nhìn thẳng vào mặt Môi-se vì mặt ông sáng lòa hào quang, dù hào quang ấy chóng tàn phai. 8Huống gì chức vụ của Đức Thánh Linh lại không vinh quang hơn nhiều sao? 9Vì nếu chức vụ kết án mà vinh quang như thế thì chức vụ đem lại công chính còn vinh quang hơn biết bao! 10Thật vậy, trong trường hợp này chức vụ cũ đã được vinh quang sẽ không còn vinh quang nữa so với sự vinh quang vô hạn. 11Vì nếu cái sẽ tàn phai đi còn được vinh quang như thế huống gì cái tồn tại mãi mãi sẽ được vinh quang nhiều hơn biết bao!
12Vì có niềm hy vọng đó, chúng tôi rất mạnh dạn.
Cái Màn Phủ Trên Cựu Ước
13Chúng ta không như Môi-se lấy màn che mặt để dân Y-sơ-ra-ên khỏi nhìn thấy sự kết thúc của hào quang chóng tàn. 14Nhưng tâm trí họ vẫn tối tăm, mãi đến ngày nay khi họ đọc Cựu Ước tấm màn ấy vẫn còn chưa được cất đi, vì chỉ trong Chúa Cứu Thế tấm màn ấy mới được cất đi. 15Thật vậy, cho đến nay khi họ đọc Kinh Luật của Môi-se, tấm màn ấy vẫn còn che trên lòng họ. 16Nhưng nếu họ quay về với Chúa, tấm màn ấy mới được cất đi. 17Chúa là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu, ở đó có tự do. 18Và tất cả chúng ta, với mặt trần không bị màn che, đều phản chiếu vinh quang của Chúa và được biến đổi theo hình ảnh Ngài từ vinh quang này đến vinh quang khác nhờ Chúa là Thánh Linh.

However, Connecticut has only $10 billion Fake Oakleys to cover over $63 billion in debts. The retired teachers still receive their pension checks up until now even with disastrous cheap nfl jerseys investment performances over the past several years because the Connecticut taxpayers are each paying a little toward those retirement checks for the retirees. Chris is a determined young man that overcame long odds in his journey to the NFL, and we are confident he will use the same approach to become very successful in his future endeavors. We will always consider him a 49er and wish him all the best.”. Ctrl wholesale jerseys china a crtl c, right click the desktop new text. Enter enter, (opens the txt file) crtl v, paste the names and comma to the txt. In the end, Twitter is improving, but not as fast as it needs to be for those arguing for a sale price much higher than current levels. The headline beats were nice, the restructuring will help, and the nearly 9% reduction in stock based compensation over the first 9 months of the year was important. Doubtless, many residents support other cheap nba jerseys California city teams, (Raiders, San Diego Chargers, San Francisco 49ers), but many do not. Met with league opposition, the effort was quickly abandoned. The world now requires a team of superheroes to keep things in line yeah, these guys have powers. For example, Buzz “I’ve Been cheap jerseys Chain Smoking Marlboros Since I Was Born” Bunny has laser vision, while Lexi “Sexy Female Rabbits Are Obligatory After Space Jam” Bunny has better than average hearing. Houston: Running back Lamar Miller ranks sixth in AFC with 1,073 rushing yards. Running back Alfred Blue ran for his first touchdown of the season last week. In other cases, blocking is permitted, but blockers should have both feet on the ground before, during, and after contact with a player from the opposite team. A 10 yard penalty is awarded if this rule is violated.. Photo / Getty ImagesMore RugbyStats CentreFixtures and ResultsAll BlacksDream Team TippingAs for the bigger fake oakleys question as to what the test will have done for the profile of rugby in the US?There’s one argument that the All Blacks Fake Oakleys gave a performance that will inspire a nation to play. Playing at the home of the Bears, comparisons between rugby and the NFL will be inevitable and an audience used to the stop start, anaerobic grid iron, may have been mesmerised by the aerobic content on display. Not when you have one of the game’s best quarterbacksin his prime at age 32.”He’s a guy who loves his players, loves his job, and him and I are in a great spot,” Rodgers said of his relationship with McCarthy, the Packers’ coach throughout his eight seasonrun as the starting quarterback. “We have a lot of great conversations together.

back Back to NVB Online