back Back to NVB Online

2Cô-rinh-tô 2

1Vì vậy tôi đã quyết định rằng tôi không trở lại cùng anh chị em để khiến anh chị em buồn phiền. 2Vì nếu tôi làm cho anh chị em buồn phiền thì còn ai là người làm cho tôi vui nếu không phải là người mà tôi đã làm buồn lòng? 3Tôi đã viết cho anh chị em như thế để khi tôi đến, tôi không phải buồn vì chính những người đáng lý làm cho tôi vui. Tôi tin tưởng ở tất cả anh chị em rằng niềm vui của tôi cũng là niềm vui của tất cả anh chị em. 4Vì tôi đã viết cho anh chị em trong nỗi đau đớn, tấm lòng quặn thắt, nước mắt đầm đìa, không phải để làm anh chị em buồn phiền, trái lại để anh chị em biết rõ tình yêu thương sâu đậm tôi dành cho anh chị em.
Tha Thứ Kẻ Phạm Tội
5Nếu người nào đã gây ra điều buồn phiền, không phải chỉ làm buồn phiền tôi mà thôi, tôi không có ý nghiêm khắc quá đâu, nhưng đã làm buồn phiền tất cả anh chị em phần nào. 6Kẻ ấy đã bị đa số anh chị em trừng phạt, như thế đủ rồi. 7Vậy, anh chị em nên tha thứ và an ủi kẻo người ấy bị sự buồn rầu quá lớn quật ngã. 8Nên tôi xin anh chị em hãy xác nhận tình yêu thương đối với người ấy. 9Vì lý do này tôi viết cho anh chị em để thử xem anh chị em có vâng lời trong mọi việc không. 10Nhưng anh chị em tha thứ ai điều gì, tôi cũng tha thứ và khi tôi đã tha, nếu có điều gì để tha, thì tôi vì anh chị em mà tha trước mặt Chúa Cứu Thế; 11để chúng ta không bị Sa-tan lợi dụng vì chúng ta không lạ gì mưu chước của nó.
Phao-lô Tại Trô-ách
12Khi tôi đến thành Trô-ách để truyền giảng Phúc Âm của Chúa Cứu Thế, dù Chúa đã mở cho tôi một cánh cửa tại đó. 13Tôi không an tâm được vì chưa tìm gặp Tích, một anh em tôi tại đó, nên tôi từ giã họ đi qua xứ Ma-xê-đoan.
14Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài luôn luôn dẫn đầu chúng tôi trong cuộc diễn hành chiến thắng trong Chúa Cứu Thế và dùng chúng tôi để tỏa hương thơm, tức là sự hiểu biết về Ngài ra khắp nơi. 15Vì chúng tôi là hương thơm của Chúa Cứu Thế trước mặt Đức Chúa Trời giữa những người được cứu rỗi; còn giữa những người 16hư mất, đối với họ chúng tôi là tử khí đưa đến sự chết; đối với những người kia chúng tôi là sinh khí đưa đến sự sống. Nếu thế, ai là người xứng đáng cho những việc này? 17Vì chúng tôi không bán rẻ Lời Đức Chúa Trời như nhiều người khác, nhưng với lòng thành thật, được Đức Chúa Trời sai đi; trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời chúng tôi truyền giảng Lời Ngài trong Chúa Cứu Thế.

100m deal with the eaglesAmong the items to look for when handicapping NFL Preseason cheap nfl jerseys games is to assess the intentions of the head coach. An established veteran head coach’s primary objective is to prepare his team to win during the regular season. If you had a piece of ray bans sale timber that fit the can, that would work too. I used a nail as my punching tool.. Was such a thing as a porn star name. And 2. It’s not ballet. It’s part of the game.”Tiaina Baul Seau, Jr, American footballer: born Oceanside, California 28 November 1960; married 1991 Gina Deboer (divorced 2002; two daughters, one son); died Oceanside 2 May 2012.. We actually thought this was just an especially long episode of Quantum Leap in which the incredibly out of shape Bakula leaps into the body of a college football quarterback despite throwing cheap jerseys like he’s been sitting on his hand for a week. We’re still betting that this cheap nfl jerseys is how the movie was pitched.. The head coach signals that he wants to challenge a play by throwing the red flag onto the field of play. When the officials see the red flag, they blow the whistle and stop the clock. Choose your coach carefully. If you have football talent, your parents can help you with this. This could have been just the victory they needed to forget last season’s nightmare. Avictory in Kansas City,a team many are picking to win the AFC West, was in their hands. Leaders seek input from others on the team. Players on the sideline conferred with coaches and teammates seeking a way to increase their performance. 3. Proper Gun Control cheap jerseys from china In 2008, former Giants standout wide receiver Plaxico Burress accidentally shot himself in the right thigh when a gun in his pocket discharged. That same guy also said he’d be more critical of applicants if his favorite football team had recently suffered a lost. But for what it’s worth, admissions officers like Kevin, who work at top tier schools with nearly 50,000+ cheap nfl jerseys candidates, aren’t usually that petty. Following Twitter (NYSE:TWTR) striking several sports content deals related to MLB, NBA, NHL, and NFL content, NBC has struck Olympic content deals with Snapchat and Facebook, marking the first time that NBC cheap oakleys sunglasses has released Olympics highlights to non NBC networks. Interestingly, TWTR did not make a formal partnership with NBC this year despite having one in 2012 (the platform is likely focused on the upcoming America sports season). Meniscus tear surgery is basically of two types, one that involves partial removal of the meniscus and the other which aims at repairing the damaged part. Meniscus repair surgery is effective, if the damage to meniscus is on the periphery, where there is adequate blood supply.

back Back to NVB Online