back Back to NVB Online

2Cô-rinh-tô 12

Các Khải Tượng Của Phao-lô
1Tôi phải tự hào, dù chẳng được lợi gì, về các khải tượng và mạc khải Chúa ban cho tôi. 2Tôi biết một người trong Chúa Cứu Thế, mười bốn năm trước đây đã được đem lên đến tầng trời thứ ba, hoặc trong thân xác hoặc ngoài thân xác, tôi không biết, chỉ có Đức Chúa Trời biết. 3Tôi biết người đó, hoặc trong thân xác hoặc ngoài thân xác, tôi không biết được, chỉ có Đức Chúa Trời biết, 4được đem lên tận Pa-ra-đi và nghe những lời không thể nào diễn tả mà loài người cũng không được phép nói ra. 5Về con người đó, tôi sẽ tự hào, còn về chính tôi, tôi không dám tự hào, chỉ tự hào về sự yếu kém của tôi mà thôi. 6Dù tôi muốn tự hào, tôi cũng không phải là người điên dại vì tôi nói sự thật. Nhưng tôi đã tự kiềm chế, không nói để không ai nghĩ về tôi tốt hơn những điều họ nghe thấy nơi tôi.
7Và để tôi khỏi kiêu căng vì những mạc khải siêu việt, Chúa đã cho một cái dằm đâm vào thân xác tôi, một sứ giả của quỷ Sa-tan, để đánh tôi và làm cho tôi không kiêu căng. 8Đã ba lần tôi nài xin Chúa cho nó lìa khỏi tôi. 9Nhưng Ngài phán với tôi: Ân sủng Ta đủ cho con rồi, vì quyền năng của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vì vậy tôi rất vui mừng, tự hào trong sự yếu đuối của tôi, để quyền năng của Chúa Cứu Thế có thể ở luôn trong tôi. 10Cho nên vì Chúa Cứu Thế, tôi cam chịu yếu đuối, sỉ nhục, gian khổ, bắt bớ, hoạn nạn. Vì khi tôi yếu đuối, ấy chính là lúc tôi mạnh mẽ.
Phao-lô Quan Tâm Đến Hội Thánh Cô-rinh-tô
11Tôi đã trở nên điên dại! Chính anh chị em đã ép tôi làm như thế. Đáng lẽ anh chị em phải khen ngợi tôi, vì dù tôi không ra gì, cũng không kém các sứ đồ siêu đẳng kia chút nào. 12Những dấu hiệu của một sứ đồ đã được thực hiện giữa vòng anh chị em với tất cả kiên trì, dấu lạ, phép mầu và phép lạ. 13Vì, có gì đã làm cho anh chị em thua kém các hội thánh kia đâu? Trừ việc chính tôi không phiền lụy anh chị em, xin anh chị em tha thứ cho tôi điều bất công ấy.
14Đây là lần thứ ba tôi sẵn sàng đến thăm anh chị em; tôi cũng sẽ không phiền lụy anh chị em đâu. Vì điều tôi tìm kiếm không phải là tài sản của anh chị em mà chính là anh chị em đó. Bởi vì không phải con cái nên tồn trữ của cải cho cha mẹ mà là cha mẹ tồn trữ cho con cái.
15Về phần tôi, tôi rất vui lòng tiêu phí của cải và phí cả chính mình tôi nữa vì linh hồn anh chị em. Nếu tôi yêu mến anh chị em càng hơn, thì tôi được anh chị em yêu mến càng kém chăng? 16Đồng ý rằng chính bản thân tôi không làm gánh nặng cho anh chị em. Nhưng có người cho rằng tôi vốn xảo trá, đã dùng sự lừa dối mà bắt lấy anh chị em. 17Trong những người tôi đã sai đến cùng anh chị em, tôi có dùng người nào để lợi dụng anh chị em không? 18Tôi đã nhờ Tích đi thăm anh chị em và đã cử một anh em khác đi với người. Tích có lợi dụng anh chị em không? Chúng tôi đã chẳng sống trong cùng một tinh thần, theo cùng một đường lối sao?
19Lâu nay, anh chị em tưởng rằng chúng tôi đã tự bào chữa trước mặt anh chị em. Anh chị em yêu dấu, ấy là trước mặt Đức Chúa Trời và trong Chúa Cứu Thế mà chúng tôi nói tất cả những điều này để gây dựng anh chị em. 20Vì tôi e rằng khi đến nơi, tôi không thấy anh chị em được như ý tôi muốn và anh chị em cũng không thấy tôi như ý anh chị em muốn. Tôi e rằng có sự cãi vã, ghen ghét, nóng giận, ích kỷ, nói xấu, ngồi lê đôi mách, kiêu căng, hỗn loạn. 21Tôi cũng e rằng khi đến thăm anh chị em, Đức Chúa Trời của tôi sẽ để tôi bẽ mặt vì anh chị em và tôi phải than khóc cho nhiều người trước đây đã phạm tội mà nay vẫn không ăn năn về những việc ô uế, gian dâm và phóng đãng của họ.

6 fun activities that were horrifying throughout historyBall comes down, goes here, alright, this is a trap situation between those two players. Same thing, ball goes here, trap, trap here between these two guys, alright. We also had an extremely strong upfront across other dayparts. In late night, pricing increases were even more than primetime. This was followed by posthybridization washes (4 SSC buffer with mercaptoethanol, 4 SSC, formamide in formamide buffer, 2 SSC, RNase A treatment, 2 SSC, 1 SSC, Cheap Oakleys 0.5 SSC, 0.1 SSC) Baratas Replicas Ray Ban and exposure to X ray film. After determining the optimal labeling time (24 h of film=5 days of emulsion dip), slides were dipped in emulsion and kept in a lightproof box for varying lengths of time and then developed and counterstained with toluidine blue. First, is the step over, second is called the Cruyff turn and third is the cut back. Let’s start with the step over. Even Borders, whose professional life and research centers around breastfeeding, said that when her first baby was born, she had to ask for guidance. Women should feel 100 percent empowered to ask their care provider to help them fake oakleys start breastfeeding within the first hour after a vaginal birth or two hours after a C section if the circumstances allow for it, she said. Seeing Time’s Square, roaming Central Park and touring the Museum of Natural History was second of course to watching our first live NFL game and meeting my young son’s favorite players from the New York Giants!. We managed to book a room for one night in Manhattan The Travel Inn. Those who possess too much of it have the advantage of dictating our future, bossing us around, exploiting us. That is one aspect of life as people we’ll never be able to adapt ourselves to it, so because of that we fight. Dunham apologized Saturday cheap jerseys on her social media accounts, saying she projected her personal insecurities onto the football star and presented them as facts. She said she and Beckham have never met and, “after listening to a Cheap NFL Jerseys lot of valid criticism” understands that it is wrong to ascribe misogynistic thoughts to a stranger.. A whopping 20% cash back is earned by using ShopDiscover, an online shopping site where you can buy from merchants like Eddie Bauer, Lego, Sears, among others. It comes with a 0% interest rate for the first six months which can also be used toward balance transfer for the first year with no annual fee wholesale jerseys with the card.. Distribution is a big key here and why this deal is important not only to BodyArmor, but also Dr. Pepper. Yet, you wouldn’t imagine it without any of these cute, colorful things hanging Wholesale Jerseys up there. Magnetic school locker accessories are these days very popular amongst school going kids due to several reasons..

back Back to NVB Online