back Back to NVB Online

2Cô-rinh-tô 10

Phao-lô Binh Vực Chức Vụ Mình
1Nhờ đức nhu mì và nhân từ của Chúa Cứu Thế, tôi, Phao-lô, nài khuyên anh chị em. Tôi là người mềm mỏng khi ở trước mặt anh chị em nhưng lúc vắng mặt lại rất cứng rắn đối với anh chị em. 2Đến khi có mặt, xin anh chị em đừng để tôi bạo dạn dùng biện pháp mạnh mà đối xử với những người cho rằng chúng tôi sống theo xác thịt. 3Vì dù sống trong xác thịt, chúng tôi không chiến đấu theo xác thịt đâu. 4Vì vũ khí chiến đấu của chúng tôi không phải là loại vũ khí xác thịt nhưng là quyền năng Đức Chúa Trời để phá hủy các thành lũy, đánh đổ các lý luận, 5và mọi sự kiêu căng nghịch với sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, chúng tôi cũng bắt mọi tư tưởng phải vâng phục Chúa Cứu Thế. 6Và khi anh chị em đã hoàn toàn vâng phục, chúng tôi cũng sẵn sàng sửa phạt mọi hành động không vâng lời.
7Anh chị em đang xem xét theo bề ngoài. Nếu có ai tin rằng mình thuộc về Chúa Cứu Thế thế nào thì chúng tôi cũng thuộc về Ngài thể ấy. 8Dù tôi có hơi tự hào đôi chút về thẩm quyền Chúa ban cho chúng tôi để xây dựng anh chị em, chứ không phải để phá hoại, thì tôi cũng không hổ thẹn. 9Tôi cũng không muốn ra vẻ đe dọa anh chị em bằng thư từ. 10Vì có người nói thư Phao-lô viết thì nặng lời và mạnh bạo nhưng khi có mặt thì yếu ớt và lời nói không ra gì. 11Kẻ ấy phải hiểu rằng khi chúng tôi vắng mặt, lời trong thư thế nào, thì khi có mặt, hành động của chúng tôi cũng thế ấy.
12Vì chúng tôi không muốn xếp hạng hoặc sánh mình với những người tự đắc. Nhưng họ tự lấy mình đo mình và lấy mình so sánh với nhau thì rõ là thiếu hiểu biết. 13Chúng tôi không tự hào quá mức nhưng theo mức độ mà Đức Chúa Trời đã phân định cho chúng tôi; trong giới hạn đó, chúng tôi đến với anh chị em. 14Chúng tôi không vượt quá giới hạn mình như một người chưa từng đến cùng anh chị em, nhưng chúng tôi là người đầu tiên đem Phúc Âm của Chúa Cứu Thế đến tận anh chị em. 15Chúng tôi không tự hào quá mức về công lao của những người khác. Nhưng hy vọng rằng khi đức tin anh chị em tăng trưởng thì phạm vi hoạt động của chúng tôi giữa anh chị em cũng gia tăng bội phần, 16đến nỗi chúng tôi có thể truyền giảng Phúc Âm vượt quá lãnh vực anh chị em, tuy nhiên chúng tôi không tự hào về công việc đã làm trong địa phận người khác.
17Vì ai tự hào hãy tự hào trong Chúa.
18Vì không phải ai tự hào thì được nhìn nhận là có giá trị nhưng chỉ người nào được Chúa khen.

The title cheap nhl jerseys will instantly establish credibility with everyone you meet and give you a leg up on them. This will help you to get things you want on a subconscious level, establishing trust and rapport much quicker.. Ben Folds is one of my favorites, and when we were on vacation for my birthday we went to this restaurant pretty late, and right before closing this girl came in and sat down at the cheap oakleys table behind my hubby and my DH were back to back. She told the server going to come after 10, but we didn know was Ben Folds until he sat down. It shows them that working together is the only sure fire way fake ray ban sunglasses towards success. It bonds together a brotherhood of friends who have each other’s back in any situation. His oakley outlet immediate future, however, may be to put disappointing onetime first rounder Gosder Cherilus on notice on the right. Bentley was lightly regarded at the start of the draft process, but boosted his stock with strong showings at the combine and Senior Bowl and could quickly earn a prominent role in Detroit’s suspect secondary as a slot corner asked to mirror smaller, quicker receivers. ESPN had an extensive coverage of the 2013 14 college football season with 367 exclusive regular season games and 33 bowl game telecasts. ESPN posted 9% increase in overall Bowl Championship Series viewership over last season. Some manufacturers are now switching to Mr Paul’s new system of ratings. To add to the confusion, there is a third rating out there the label on the honey contains the word ‘active’, followed by a number (from 10 to cheap oakleys sunglasses 25). Below the chart there is data showing the average monthly spot natural gas price. You will Cheap Jerseys from china see Fake Oakleys from the data as well as from the chart, that natural gas during the 1990s, pretty well stayed between $1.50 to $2.50, with rare exceptions. Here we show that individual neurons vary in their ability to clear TDP43 and are exquisitely sensitive to TDP43 levels. To measure TDP43 clearance, we developed and validated a single cell optical method that overcomes the confounding effects of aggregation and toxicity and discovered that pathogenic mutations shorten TDP43 half life. That’s four minutes shorter than the usual 48. Hey, there Stefan.. As a lifelong baseball fan and it’s illustrious history, I feel that Babe Ruth was more than just it’s greatest player ever. If you look into his life, he was America and everything it represents. Essays discuss Colt’s personal collection of historic firearms as well as the memorial collection of Colt manufactured firearms, the relationship between art and commerce as they pertain to the inventor’s career, and his international celebrity. Richly illustrated and beautifully produced, this volume presents the artistry of the firearms that Colt worked so diligently to perfect well as his promotional abilities that made a tremendous impact on American culture..

back Back to NVB Online