back Back to NVB Online

2Cô-rinh-tô 1

Lời Chào
1Tôi là Phao-lô, sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-su theo ý Đức Chúa Trời, cùng với Ti-mô-thê, một anh em chúng ta,
Kính gởi Hội Thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô cùng tất cả thánh đồ ở khắp vùng A-chai.
2Nguyện xin Đức Chúa Trời là Cha chúng ta và Chúa Cứu Thế Giê-su ban ân sủng và bình an cho anh chị em.
Hy Vọng Và Cảm Tạ
3Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa Cứu Thế Giê-su chúng ta, là Cha thương xót và Đức Chúa Trời ban mọi niềm an ủi. 4Ngài luôn an ủi chúng ta trong mọi cơn hoạn nạn để chúng ta, nhờ sự an ủi đã nhận được từ Đức Chúa Trời, có thể an ủi những người khác trong mọi cơn hoạn nạn họ gặp. 5Như sự đau đớn của Chúa Cứu Thế tràn ngập trong đời sống chúng ta thể nào thì nhờ Chúa Cứu Thế niềm an ủi của chúng ta cũng dồi dào thể ấy. 6Khi chúng tôi chịu hoạn nạn cũng là để cho anh chị em được an ủi và giải cứu. Hoặc chúng tôi được an ủi, ấy là vì sự an ủi mà anh chị em kinh nghiệm khi kiên trì chịu đựng cùng những nỗi đau đớn chúng tôi đã chịu. 7Hy vọng của chúng tôi nơi anh chị em thật vững chắc. Vì chúng ta biết rằng như anh chị em đã chia sẻ sự đau đớn của chúng tôi thể nào thì anh chị em cũng dự phần trong niềm an ủi của chúng tôi thể ấy.
8Vì, thưa anh chị em, chúng tôi muốn anh chị em biết rằng hoạn nạn đã xảy ra cho chúng tôi tại Tiểu-á thật nặng nề quá sức chịu đựng, đến nỗi chúng tôi không còn chút hy vọng sống sót nào nữa. 9Thật vậy, chúng tôi cảm thấy mình phải mang án tử hình để không còn cậy nơi chính mình, nhưng nương cậy Đức Chúa Trời là Đấng làm cho kẻ chết sống lại. 10Chính Ngài đã giải cứu chúng tôi khỏi hiểm họa chết chóc lớn như thế thì Ngài cũng sẽ giải cứu chúng tôi nữa. Chúng tôi hy vọng nơi Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ tiếp tục giải cứu chúng tôi, 11khi anh chị em hợp tác giúp đỡ chúng tôi bằng lời cầu thay để nhờ lời cầu nguyện của nhiều người mà chúng tôi được ân tứ và nhiều người cũng cảm tạ Chúa vì chúng tôi.
Phao Lô Hoãn Chuyến Thăm
12Điều hãnh diện cho chúng tôi là thế này, có lương tâm chúng tôi làm chứng rằng chúng tôi cư xử trong thế gian, nhất là đối với anh chị em với tấm lòng thánh khiết và chân thật của Đức Chúa Trời, không phải bằng sự khôn ngoan xác thịt nhưng bằng ân sủng của Đức Chúa Trời. 13Vì chúng tôi không viết cho anh chị em những gì mà anh chị em không thể đọc và hiểu được. Tôi hy vọng anh chị em sẽ hiểu thấu, 14như anh chị em đã hiểu một phần nào rằng anh chị em có thể hãnh diện về chúng tôi cũng như chúng tôi hãnh diện về anh chị em trong ngày của Chúa Giê-su chúng ta.
15Tôi tin chắc rằng tôi muốn đến thăm anh chị em trước để anh chị em được vui mừng gấp bội. 16Tôi định ghé thăm anh chị em trên đường đi Ma-xê-đoan và khi về Giu-đê, tôi đến với anh chị em để anh chị em đưa tôi đi. 17Tôi dự định như thế, nào có phải vì nhẹ dạ đâu? Hay tôi quyết định theo xác thịt đến nỗi tôi lúc thì phải, phải, lúc thì không, không, sao?
18Đức Chúa Trời là thành tín. Vì thế lời tôi nói với anh chị em không phải khi thì phải khi thì không đâu. 19Vì Con Đức Chúa Trời, là Chúa Cứu Thế Giê-su, Đấng mà chúng tôi, tức là tôi, Sinh-vanh và Ti-mô-thê, đã truyền giảng cho anh chị em, không phải là Đấng vừa “phải” vừa “không” nhưng trong Ngài chỉ toàn là “phải.” 20Vì bất luận bao nhiêu lời hứa của Đức Chúa Trời đều thành tựu trong Ngài và cũng bởi Ngài mà chúng ta nói “a-men” tôn vinh Đức Chúa Trời. 21Đức Chúa Trời là Đấng thiết lập chúng tôi với anh chị em vững vàng trong Chúa Cứu Thế, cũng là Đấng xức dầu cho chúng tôi; 22Đấng đóng ấn sở hữu trên chúng tôi và ban Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi để bảo chứng.
23Còn chính tôi, xin Đức Chúa Trời chứng giám cho linh hồn tôi; tôi không trở lại Cô-rinh-tô nữa là vì dung thứ anh chị em; 24chứ không phải muốn khống chế đức tin anh chị em vì đức tin anh chị em rất vững vàng, trái lại chúng tôi là người đồng lao với anh chị em để anh chị em được vui mừng.

I wasn planning on staying long but then 4 months later I found out I was pregnant, so I staying until I give birth. The thing is that cheap oakleys sunglasses HR keeps saying I don qualify for FMLA b/c I haven been back a full 12 months. Extratropical storms form at the confluence of warm and cold air. The temperature difference intensifies the storm. For some people, this is easier siad than others. Point is, if you want Baratas Ray Ban oakley outlet to win more games, your goal should be to keep the ball out of your opponent’s possession as much as you possibly can. To add insult to penalty, Bradshaw fumbles away any Giants’ hope at the Titans 7 on the next possession. Result: Giants 1 2 NFL Jerseys Cheap (now 2 2); Titans 2 1 (now 2 2).. (A f/1.4 really delivers.) You can easily break the bank buying these paragons of the glassmakers’ art. However, consider several affordable alternatives, like a 17 50mm f/2.8 zoom that isn’t too big or expensive. You have to learn to filter these requests and protect your time. You cannot do everything all the time, and there will be a learning curve with this, but I trust that being a former NFL player, you have some experience in this field.. So spacers aren’t always necessary, but some people believe in using them. And this is how you properly attach the wheels to the board.. Rare cases of CTE have been suggested in hockey player,1 professional wrestlers, rugby players,16 soccer players,12 a professional baseball player, and a circus performer.17 The issue of CTE possibly resulting from combat related traumatic brain injury (TBI) has also been raised; however, its existence as an entity in combat veterans and potential mechanisms of injury, have yet to be confirmed.18Top of pageACCEPTED CTE PARADIGMThe gaps in the knowledge of CTE are substantial, and the collective human data, which are retrospective, and cheap nfl jerseys largely based on self selected cases, permit no conclusions as yet, regarding etiology or its existence as a distinct clinicopathologic entity. Nevertheless, the CTE paradigm from TBI to neurodegeneration is generally accepted, with efforts directed more at identifying the molecular events responsible for the Fake Oakleys neurodegeneration, than confirming its existence.19. Although there have been descriptions in the literature of HVF findings in HCQ toxicity,1,4,5,6 we find that there is confusion in ophthalmology and optometry communities about this topic. HVF findings that may be diagnostic of early HCQ toxicity need to be well understood if clinicians are to be successful at Replica Oakleys making the diagnosis, particularly when there are no fundus changes to raise suspicion..

back Back to NVB Online