back Back to NVB Online

1Ti-mô-thê 6

1Những người đang mang ách nô lệ nên hết sức tôn trọng chủ mình kẻo Danh Đức Chúa Trời và Đạo Ngài bị xúc phạm. 2Còn những ai có chủ là tín hữu, không được coi thường chủ vì họ là anh chị em; nhưng lại càng tận tâm phục vụ hơn nữa vì những người được hưởng công khó của mình là tín hữu và là anh chị em yêu quý.
Giáo Lý Sai Và Lòng Mê Tham Tiền Bạc
Con hãy dạy dỗ và khích lệ họ thực hành các điều này. 3Nếu có ai dạy những điều khác, không phù hợp với những lời chân chính của Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta, và không phù hợp với Đạo Ngài, là Đạo dạy dỗ chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời, 4thì người ấy đã lên mặt tự kiêu, không hiểu biết gì cả, nhưng có tật ưa tranh luận, và bắt bẻ về lời nói. Do đó sinh ra những chuyện ganh ghét, tranh chấp, phạm thượng, ngờ vực người khác có ác ý, 5cãi vã xích mích luôn giữa những người có tâm trí bại hoại, không còn biết lẽ thật nữa. Họ lầm tưởng rằng tin theo Đạo là một phương tiện để trục lợi.
6Thật ra lòng tin kính Chúa kèm theo sự thỏa lòng là một nguồn lợi lớn. 7Vì chúng ta chào đời chẳng mang gì theo, đến khi qua đời, cũng chẳng đem gì đi được, 8nên một khi đủ ăn, đủ mặc thì hãy thỏa lòng. 9Còn những kẻ ham làm giàu thì sa vào chước cám dỗ, mắc vào cạm bẫy của nhiều dục vọng dại dột và tai hại. Chính những dục vọng này đẩy người ta vào cảnh hủy hoại, diệt vong. 10Mê tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác; cũng vì đeo đuổi tiền bạc mà một số người đã lầm lạc, lìa bỏ đức tin, và bản thân họ bị nhiều nỗi đau khổ xâu xé.
Khuyên Dạy Người Của Đức Chúa Trời
11Nhưng hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, con phải xa lánh những điều đó; hãy đeo đuổi nếp sống công chính và tin kính; hãy trau dồi đức tin, lòng yêu thương, tính kiên nhẫn và nhu mì. 12Hãy vì đức tin mà chiến đấu anh dũng để giữ vững sự sống vĩnh phúc. Đức Chúa Trời đã kêu gọi con nhận sự sống ấy khi con mạnh dạn tuyên xưng đức tin trước mặt nhiều nhân chứng. 13Trước mặt Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho muôn loài, và trước mặt Chúa Cứu Thế Giê-su là Đấng đã làm chứng trước tòa thống đốc Bôn-ti Phi-lát khi Ngài mạnh dạn tuyên xưng đức tin, 14ta truyền bảo con phải vâng giữ lời răn dạy này mà sống cách toàn hảo, không tì vết, không chỗ trách được cho đến ngày Chúa chúng ta là Chúa Cứu Thế Giê-su quang lâm. 15Chúa Cứu Thế sẽ xuất hiện đúng thời điểm Đức Chúa Trời ấn định losartan dosage. Đức Chúa Trời là Chúa tể duy nhất, là Đấng ban mọi phước lành, là Vua trên muôn Vua, Chúa trên muôn chúa. 16Chỉ mình Ngài sống mãi, không hề chết. Ngài ngự trong ánh sáng không ai có thể đến gần được. Chưa người nào từng thấy Ngài, cũng không ai có thể thấy Ngài được. Ngài được tôn kính mãi mãi, và uy quyền Ngài còn đến muôn đời. A-men.
Dạy Bảo Người Giàu Có
17Con hãy truyền bảo những người giàu có ở đời này đừng tự kiêu, đừng đặt hy vọng nơi của cải phù vân, nhưng phải đặt hy vọng vào Đức Chúa Trời là Đấng cung cấp dồi dào mọi sự cho chúng ta được hưởng. 18Họ phải làm điều lành, phải giàu có trong việc thiện, phải sống rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ cho người khác, 19như vậy, họ tồn trữ cho mình một kho báu làm nền tảng vững chắc cho tương lai, để được sự sống thật.
20Hỡi Ti-mô-thê, con hãy gìn giữ điều ủy thác cho con. Hãy tránh những lời phàm tục tầm phào và những cuộc tranh luận mạo xưng là tri thức; 21có những người chủ trương đeo đuổi loại tri thức giả tạo ấy mà lạc mất đức tin.
Nguyện xin ân sủng Chúa ở cùng anh chị em!

leeds Cheap Football Jerseys star says ‘paedophile football coaches’ passed information around between themIt’s not just Bell, Charles, Foster and Allen. This at least feels like it’s been a particularly Cheap Jerseys from china brutal year for NFL cheap nfl jerseys players, even in this sport, where nearly 1,300 players will suffer some sort of injury during a typical season. Construction of a building is an example of essential causality. Here, a builder constructing a house and the house built during this process are the cause and effect respectively. PESCA: The defense the Patriots puts on the field today will have a couple important players who were injured throughout the year. And the same is true for the Giants. Following spring, Branca injured his back and was never the same pitcher. He was acquired by the Detroit Tigers in 1953 and learned from NFL Jerseys Cheap a new teammate who had played for the Giants about their elaborate system of stealing signs.. So this tiny army rushed me and my partner. We drew our swords and fought back, because that is what Disney requires of us. Increase their excitement for the sport by outfitting them in their favorite football team member costume and football helmet. Allow them to develop their creativity and artistic abilities by helping the make cheap oakleys sunglasses their favorite team helmet using poster board and colored construction paper.. Netflix (NASDAQ:NFLX) and Amazon (NASDAQ:AMZN) are doubling down on original content investment to widen their respective content moats. Disney (NYSE:DIS) and HBO wholesale jerseys (NYSE:TWX) are prepping/already have prepped SVOD, cable free platforms of their own to hedge against future cable sub churn. However, the decision on whether to adopt the change will not be made until October 29 when the the Marine Corps Uniform Board meets to consider input from the survey. “We don’t have money to train but we have money to make ridiculous uniform changes. Like I said, these receivers, they’re extended linemen. Let’s run it back one more time. Linebacker Willie McGinest praised Belichick as mad scientist when it comes to breaking down teams. Every week something changes. There always something new, and there always a little twist to it.. This division, which accounts for approximately $1 billion in revenue or about 13% of our total sales, combines Bolthouse Farms, the Garden Fresh Gourmet acquisition and our refrigerated soup business. Strategically, C Fresh positions Campbell to benefit from the growing health fake oakleys and well being trend as well as the growing demand for better for you foods in the Packaged Fresh category.

back Back to NVB Online