back Back to NVB Online

1Ti-mô-thê 2

Cầu Nguyện
1Vậy ta khuyên con, trước hết phải dâng lên Đức Chúa Trời các lời khẩn nguyện, nài xin, cầu thay và tạ ơn cho mọi người, 2cho các vua, cho tất cả những người có chức có quyền, để chúng ta được sống bình an, yên ổn, kính sợ Chúa hết lòng, và thận trọng giữ gìn tư cách trong mọi sự. 3Đó là việc tốt và đẹp lòng Đức Chúa Trời, Đấng cứu rỗi chúng ta. 4Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và đạt đến sự hiểu biết chân lý. 5Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và một Đấng Trung Gian giữa Đức Chúa Trời và nhân loại, là Chúa Cứu Thế Giê-su, cũng là người. 6Đúng kỳ hạn ấn định Ngài đã hiến chính mạng sống mình làm giá cứu chuộc mọi người, để chứng tỏ Đức Chúa Trời muốn cho mọi người được cứu rỗi. 7Chính vì thế mà ta được sai đi làm sứ đồ để rao giảng Phúc Âm, và dạy dỗ các dân ngoại về đức tin và chân lý. Ta nói thật, không nói dối.
8Vậy, ta muốn người nam khắp nơi đưa tay thánh sạch lên trời cầu nguyện, không giận dữ, không cãi cọ. 9Cũng vậy, người nữ nên ăn mặc đứng đắn, trang sức giản dị, đoan trang, không làm kiểu tóc cầu kỳ, không đeo vàng ngọc hay chưng diện áo quần đắt tiền, 10nhưng làm các việc thiện; như thế mới thích hợp với những phụ nữ xưng mình kính sợ Chúa.
11Phụ nữ nên im lặng học hỏi và vâng phục hoàn toàn. 12Ta không cho phép người nữ dạy dỗ, hay cầm quyền trên người nam, nhưng phải im lặng. 13Vì A-đam đã được tạo dựng trước, rồi mới đến Ê-va. 14A-đam cũng không bị lừa gạt, nhưng người nữ đã bị lừa gạt và phạm tội. 15Dù vậy, người nữ sẽ được cứu nhờ sinh con cái, miễn là tiếp tục giữ vững đức tin, sống yêu thương, thánh thiện và đoan trang.

how to become a better shooting guardThat was the one week where, in the history of the column, if I could have one over. Even though that was a very memorable column and a lot of people still come up wholesale Jerseys to me today and tell me that was a very touching column. “Our police officers died for Black Lives Matter movement,” Rawlings told “CBS This Morning” on Tuesday. “We were protecting those individuals. On October 26, 2002, Simpson married Nick Lachey. She famously announced that she remained a virgin until her wedding night. There are a lot of leaders in our locker room like Julius Thomas or Marcedes Lewis and some guys on the offensive line too. And if I look at my room, the receiver room, that’s what’s unique about it. Like Charmaine I a user of review sites particularly ones like hostelbookers. I find them useful because you can really find out what (generally) like minded people think about the hostel. You are looking as if you were Replica ray bans going to get the ball but you’re going to be the first person of attack, you’re going to Replica Oakleys be clearing the way. So that’s your pre snap read. NFL, nerve fiber layer; GCL, ganglion cell layer; IPL, inner plexiform layer; INL, inner nuclear layer; OPL, outer plexiform layer; ONL, outer nuclear layer; IS, inner segments of photoreceptor cells; OS, outer segments of photoreceptor cells; RPE, retinal pigment epithelium. (Original magnification 100). According to the CIA, Olson was unable to deal with the effects of the LSD and committed suicide nine days later in the midst of a nervous breakdown. Again, the government has Cheap Jerseys admitted all of this happened Gerald Ford wholesale china jerseys personally apologized to Olson’s family for that little workplace mishap.”Hey, why haven’t you touched your sodas?”But the family ain’t buying it. The original SATC fans expect sex and sensuality. CW’s known for pointless teen dramas. GREENE: You brought up Robert Griffin III your former team, the Washington Redskins. hockey jerseys That last game of the regular season against the Dallas Cowboys, I was just waiting to see if he finally cracked under the pressure, as a rookie. Subscribe to USA TODAYAlready a print edition subscriber, but don’t have a login?Activate your digital access.Manage your account settings. ET Nov. Mike Zimmer and the Vikings defense turned Aaron Rodgers and Cam Newton into punching bags in consecutive weeks. They did allow those two to run for a score, which inflated their fantasy production, cheap jerseys but don’t expect Manning to burn them on the ground.

back Back to NVB Online