back Back to NVB Online

1Tê-sa-lô-ni-ca 5

Ngày Chúa Quang Lâm
1Thưa anh chị em, về thì giờ và thời kỳ, chúng tôi không cần phải viết cho anh chị em. 2Vì chính anh chị em biết rõ rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm lúc đêm khuya. 3Khi người ta tuyên bố: Hòa bình và an ninh thì tai họa sẽ thình lình xảy đến cho họ như cơn đau chuyển bụng sanh xảy đến cho người đàn bà có thai và họ sẽ không trốn thoát được.
4Nhưng thưa anh chị em, anh chị em không ở trong bóng tối đến nỗi ngày ấy bất ngờ đến với anh chị em như kẻ trộm. 5Vì tất cả anh chị em đều là con cái của ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm hay bóng tối. 6Vậy, chúng ta không nên ngủ mê như những người khác nhưng hãy cảnh giác và tỉnh thức. 7Vì ai ngủ thì ngủ ban đêm và ai say sưa thì say sưa ban đêm. 8Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, hãy tỉnh thức, mặc áo giáp bằng đức tin và tình yêu thương, đội mão bằng hy vọng cứu rỗi. 9Vì Đức Chúa Trời đã không định cho chúng ta bị cơn thịnh nộ nhưng được hưởng ơn cứu rỗi bởi Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta, 10Đấng đã chết vì chúng ta để chúng ta dù thức hay ngủ đều được sống với Ngài.
11Vậy, anh chị em hãy khuyến khích lẫn nhau và xây dựng cho nhau như anh chị em vẫn đang làm.
Những Lời Khuyên Bảo Và Chào Tạm Biệt
12Thưa anh chị em, xin anh chị em quý trọng những người làm việc khó nhọc giữa anh chị em, là những người nhân danh Chúa lãnh đạo và khuyên bảo anh chị em. 13Hãy lấy tình thương mà tôn kính họ vì công việc họ làm. Anh chị em hãy sống hòa thuận với nhau.
14Thưa anh chị em, chúng tôi xin anh chị em hãy khuyên bảo những người vô trách nhiệm, khuyến khích những người nhút nhát, nâng đỡ kẻ yếu đuối và kiên nhẫn với mọi người. 15Hãy cẩn thận, đừng lấy ác báo ác nhưng luôn luôn cố gắng làm điều thiện cho nhau và cho mọi người.
16Hãy vui mừng mãi mãi; 17cầu nguyện không ngừng; 18trong mọi hoàn cảnh, hãy cảm tạ vì đây là ý muốn Đức Chúa Trời cho anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-su.
19Chớ dập tắt Thánh Linh,
20Đừng khinh rẻ lời tiên tri.
21Hãy xem xét mọi sự, điều gì lành thì hãy giữ lấy, 22mọi hình thức gian ác thì hãy tránh xa.
23Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an thánh hóa anh chị em hoàn toàn. Nguyện tâm linh, tâm hồn và thân thể anh chị em được gìn giữ trọn vẹn, không có gì đáng trách trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta quang lâm. 24Đấng kêu gọi anh chị em là thành tín, chính Ngài sẽ thực hiện điều ấy.
25Thưa anh chị em, xin anh chị em hãy cầu nguyện cho chúng tôi.
26Hãy chào tất cả anh chị em trong tình thân ái.
27Nhân danh Chúa, tôi xin anh chị em hãy đọc thư này cho tất cả anh chị em nghe.
28Nguyện xin Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta ban ân sủng cho anh chị em.

colin kaepernick says death threats won’t stop anthem protestI’m a trainer with Metamorphosis. And thanks for watching.. You’ll see a larger size view, plus advice for the type and size of transfer paper to use. Where it says Download, click on the word Jpeg. I didn’t know a single person in town. But no one else seemed to, either. Blake Bortles blew the first chance with an interception of his own. He wasted the second opportunity by taking a terrible sack that turned what would have been Wholesale NFL Jerseys a 42 yard field goal into a 51 yarder. The NFL says Hitner can change his name. But in order for his name to appear on the back of his jersey, he’s got to buy out Nike’s inventory of Whitner jerseys before he can wear the new one.. Notch activity inhibits neglect induced death in mammalian cells. (a and b) HeLa cells were transfected with the indicated plasmids and cultured overnight. But I think that gives a really pretty harmony between the cheeks and the lips, and the eyes are profound enough, that they’re going to stand out during performance. She looks great. Now for you we all have that in there, all of us including me. So I recommend a detox. Choosing to suppress emotional trauma under the idea that to acknowledge suffering is ‘weak’. I cannot say enough that reaching out and seeking assistance is the definition of courage.. Gold is good in murky water. Silver good in clear water to get a lot of sun cheap football jerseys reflection so we throw the bait out, the blades spin, the fish gets excited, comes over and attacks that bait but the very best thing about a spinner bait is that it is weedless. wholesale jerseys Los Angeles Rams (4 7) Jared Goff’s second NFL start went much better than the first. At least for him. Increased penetration of advanced services, along with stringent upfront credit filters, also contributed cheap nfl jerseys to an eight basis point reduction in our fourth quarter churn rate of 1.44%. The strong gross additions and healthy churn management drove a more than doubling of net additions in the quarter to 289,000. The gloating Wright couldn’t wiggle it out, so he put his foot on Bowie’s chest to pull out the sword. cheap nfl jerseys That was just the opening Bowie (who apparently had Cheap NFL Authentic Jerseys treated the whole “he’s wiggling a sword in my chest” thing as little more than an elaborate ruse) had been waiting for.. There are certain serious injuries that can be caused as well, like broken necks and cheap football jerseys vertebrae, whiplash, and even deaths.The risks of this sport were highlighted when a cheerleader for the Southern Illinois University, Kristi Yamaoka, fractured her vertebra and suffered from a concussion and a bruised lung after falling from a pyramid and hitting her head on the ground in 2006.As the years go by, cheerleading gets to be more and more popular. It is now a part of several sporting events the world over.

back Back to NVB Online