back Back to NVB Online

1Tê-sa-lô-ni-ca 4

Đời Sống Đẹp Lòng Chúa
1Vậy, sau cùng, thưa anh chị em, trong Chúa Giê-su chúng tôi kêu gọi và khuyên anh chị em rằng: Như anh chị em đã học từ chúng tôi thể nào để sống đẹp lòng Đức Chúa Trời và anh chị em đang sống như thế, thì hãy càng tấn tới hơn nữa. 2Vì anh chị em biết chúng tôi, bởi Chúa Giê-su, đã truyền cho anh chị em những huấn thị nào.
3Vậy, ý muốn của Đức Chúa Trời là anh chị em phải thánh khiết, tránh gian dâm. 4Mỗi người phải biết giữ gìn thân thể mình thánh khiết và tôn trọng, 5chớ chiều theo đam mê dục vọng như những người ngoại đạo không biết Đức Chúa Trời. 6Đừng ai vi phạm hay lừa gạt anh chị em mình về vấn đề này vì Chúa là Đấng trừng phạt tất cả những điều đó như chúng tôi đã nói trước và cảnh cáo anh chị em. 7Vì Đức Chúa Trời đã không kêu gọi chúng ta sống ô uế nhưng sống thánh khiết. 8Cho nên ai bác bỏ lời huấn thị trên thì không phải bác bỏ loài người nhưng khước từ Đức Chúa Trời, Đấng ban Đức Thánh Linh của Ngài cho anh chị em.
9Còn về tình huynh đệ, anh chị em không cần chúng tôi viết cho anh chị em vì chính anh chị em đã được Đức Chúa Trời dạy hãy yêu thương nhau. 10Thật ra anh chị em đang làm điều đó cho tất cả anh chị em trong khắp miền Ma-xê-đoan. Tuy nhiên, thưa anh chị em, chúng tôi khuyên anh chị em hãy tấn tới hơn nữa.
11Hãy cố sống yên lành, chăm lo công việc riêng của mình và tự tay làm việc như chúng tôi đã truyền. 12Như thế, đời sống anh chị em được người ngoài kính trọng và không thiếu thốn gì cả.
Ngày Chúa Quang Lâm
13Thưa anh chị em, về những người đã ngủ chúng tôi không muốn để anh chị em không biết và đau buồn như những người khác không có hy vọng. 14Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giê-su đã chết và đã sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người đã ngủ trong Đức Giê-su về cùng Ngài. 15Vậy, theo lời Chúa dạy, chúng tôi nói cho anh chị em biết điều này: Chúng ta là những người đang sống mà còn lại khi Chúa quang lâm, chúng ta sẽ không đi trước những người đã ngủ. 16Vì khi mệnh lệnh ban ra cùng với tiếng gọi của thiên sứ trưởng và tiếng kèn của Đức Chúa Trời vang lên thì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống. Bấy giờ những người chết trong Chúa Cứu Thế sẽ sống lại trước hết, 17rồi đến chúng ta là những người đang sống mà còn lại sẽ cùng họ được cất lên trong đám mây để nghênh tiếp Chúa trên không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi. 18Thế thì, anh chị em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau.

Her martial arts instructor did her a disservice. All this time, she thought she had learned a skill that in reality she had not. Our collective acid fantasy from Venus babbles nonstop for almost 40 seconds about humans, making a point to tell us she is not one them, in case you were wondering if subtlety was Sony’s forte. Girl laughs the laugh of the damned after something growls off camera, perhaps the sound of a fellow alien eating a human child. The Electronic Fund Transfer Act, which regulates debit card use, is a bit more convoluted. You could be liable for only $50 if you notify Fake ray bans your financial institution within two days of realizing that your card has been lost or stolen. Steve Fainaru joins me now. Steve, welcome to the program.. Two other intriguing selections in the top 10 belong to San Francisco and Cleveland. Both could be in the market for a quarterback such as Paxton Lynch; Colin Kaepernick has said he would like out of San Francisco, and the Browns, despite adding Robert Griffin III, always are looking for a QB.. Sunday’s game between the Denver Broncos and the New England Patriots features two teams who have only faced each other fake oakleys 12 times since 2001, and only 2 of those were playoff contests. The game is for a place in the Super Bowl but it’s not a rivalry renowned across the league, or between its fans. UPDATE: Aug. 26 At the time of publication, many were concerned that this legislation would put pressure on mothers who were unable to nurse, and that there wouldn’t be adequate support for these moms from the medical community. “I’ve been preparing to be the starter since the first day I walked in here, and that’s just the mindset.” Garoppolo saidThursdayafter the first day of training camp. “That’s why we play the game. ROSE: Well, they’re not going to deny that he punched Janay Palmer, who is now his wife. But the NFL contract says players can only be punished once for a given offense. The majority of antidepressants are ineffective and may be unsafe, for children and teenager with cheap jordans major depression, experts have warned. In what is the most comprehensive comparison of 14 commonly prescribed antidepressant Cheap NFL Authentic Jerseys drugs to date, researchers found that only one brand was more effective cheap jerseys at relieving symptoms of depression than a placebo. Most have been in cheap fake oakleys the league for 10 years or more. Line judge Tom cheap jerseys Barnes is in his 27th season.. One by one her younger sisters have all found Mr. Right and have gotten engaged or married.. Wade and Funches Wade were married in 2002 and have two sons together, Zion and Zaire. Wade filed for divorce in 2007, and after a lengthy divorce and custody battle, the divorce was finalized in 2010.

back Back to NVB Online