back Back to NVB Online

1Tê-sa-lô-ni-ca 2

Chức Vụ Của Phao-lô Tại Tê-sa-lô-ni-ca
1Thưa anh chị em, chính anh chị em biết rằng việc anh chị em tiếp đón chúng tôi không phải là vô ích. 2Nhưng, như anh chị em biết, dù bị đau khổ và sỉ nhục tại Phi-líp chúng tôi vẫn nhờ cậy Đức Chúa Trời chúng ta mạnh dạn truyền Phúc Âm của Đức Chúa Trời cho anh chị em giữa nhiều chống đối. 3Vì lời kêu gọi của chúng tôi không phải sai lầm, không do động cơ dơ bẩn, không có ý lừa gạt, 4nhưng vì Đức Chúa Trời đã xác nhận chúng tôi là đáng tin cậy để ủy thác Phúc Âm, nên chúng tôi cứ rao giảng, không phải để làm vừa lòng loài người nhưng đẹp lòng Đức Chúa Trời, là Đấng xem xét lòng chúng tôi.
5Vì như anh chị em biết, chúng tôi không bao giờ dùng lời xu nịnh, không viện cớ che đậy lòng tham, có Đức Chúa Trời chứng giám. 6Chúng tôi không bao giờ tìm kiếm vinh quang từ loài người, dù là từ anh chị em hay người khác. 7Mặc dù với tư cách là sứ đồ của Chúa Cứu Thế chúng tôi có thể đòi anh chị em phải tôn trọng chúng tôi. Trái lại, chúng tôi đã cư xử dịu dàng giữa anh chị em như người mẹ chăm sóc con mình. 8Chúng tôi yêu mến anh chị em đến nỗi mong ước được chia sẻ cho anh chị em, không những Phúc Âm của Đức Chúa Trời, mà cả đời sống chúng tôi nữa, vì anh chị em đã trở nên những người yêu quý của chúng tôi.
9Thưa anh chị em, anh chị em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi. Trong khi truyền giảng Phúc Âm của Đức Chúa Trời cho anh chị em, chúng tôi đã ngày đêm làm việc để khỏi làm gánh nặng cho một ai trong anh chị em. 10Có anh chị em và Đức Chúa Trời làm chứng, chúng tôi đã sống giữa anh chị em, là những tín hữu, một cách thanh sạch, công chính và không có gì đáng trách. 11Anh chị em cũng biết rằng chúng tôi đã đối xử với mỗi người trong anh chị em như cha với con. 12Chúng tôi đã khuyến khích, an ủi và nài xin anh chị em sống xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng kêu gọi anh chị em vào Vương Quốc Ngài và hưởng vinh quang với Ngài.
13Bởi vậy, chúng tôi hằng cảm tạ Đức Chúa Trời, vì khi nghe và tiếp nhận Lời Đức Chúa Trời từ chúng tôi, anh chị em đã đón nhận Lời ấy không phải như lời loài người nhưng thật là Lời Đức Chúa Trời, Lời tác động trong anh chị em, là những tín hữu.
14Thưa anh chị em, thật vậy, anh chị em đã theo gương các Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở miền Giu-đê, là những Hội Thánh trong Chúa Cứu Thế Giê-su. Vì anh chị em đã chịu cùng một nỗi đau khổ do đồng bào mình gây ra, 15cũng như các Hội Thánh ấy chịu từ người Do Thái; là những người đã giết Chúa Giê-su, giết các tiên tri và đánh đuổi chúng tôi. Họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời, thù nghịch với tất cả mọi người; 16ngăn cản chúng tôi rao giảng cho người ngoại quốc để được cứu rỗi. Họ luôn luôn đầy dẫy tội lỗi nhưng cuối cùng cơn thịnh nộ đã đổ xuống trên họ.
Phao-lô Mong Ước Thăm Viếng Hội Thánh
17Về phần chúng tôi, thưa anh chị em, bấy lâu nay chúng tôi bị xa cách với anh chị em, cách mặt chứ không xa lòng, chúng tôi lại càng tha thiết và rất khao khát được gặp mặt anh chị em. 18Vì vậy, chúng tôi muốn đến thăm anh chị em, chính tôi, Phao-lô đã mấy lần định đi nhưng quỷ Sa-tan đã ngăn cản chúng tôi. 19Vì hy vọng, niềm vui và mão hoa vinh dự của chúng tôi trước mặt Chúa Giê-su chúng ta khi Ngài quang lâm là gì? Không phải là chính anh chị em sao? 20Phải, chính anh chị em là vinh quang và niềm vui của chúng tôi.

breaking the nfl’s gender barrierHe is cheap oakleys sunglasses only the second redshirt freshman to win the Heisman. The first freshman winner came last year, when Texas A quarterback Johnny Manziel took the honor.At age 19, Winston is wholesale jerseys china the youngest player to win the Heisman. Once a Poetess of India said: was the first religion that preached and practiced democracy; for in the mosque, when the minaret is sounded and the worshipers are gathered together, the democracy of Islam is embodied five times a NFL Jerseys Cheap day when the peasant and the king kneel side by side and proclaim, God alone is great. Were different views found while doing a research and study about the spread of religion Islam. The European Championship did not have to be extended to 24 entrants to let his team in indeed, had UEFA turned the clock back to 1992 and allowed just qualifying group winners, Northern Ireland would still have been here. They won Romania’s group, scrapped their way out of Germany’s pool in France and were only eliminated in the last 16 by a single goal from Wales.. “I’m not gonna tell a kid that comes out here and practices six to seven hours a week trying to get ready for football games, ‘Hey, you can’t score a touchdown if you get in, you’re gonna have to take a knee,’ Buchanan said. “That may be the only touchdown that kid gets to score in his high school career.”. Joining me for today’s discussion are Sumner Redstone, our Executive Chairman; Leslie Moonves, President and CEO; and Joe Ianniello, Executive Vice President and CFO. Sumner will have opening remarks, and we’ll turn the call over to Les and Joe, who cheap mlb jerseys will discuss the strategic and financial results. Mr. LINE: That professional photographer brings in gear with him. Again, another advantage of cheap nfl jerseys these methods is that one can be able to watch live sporting action. You can stream the games live from the internet as they are played. They then treated the gun barrel with vaporized acetone to smooth the bore, reducing friction. In fact during the first test firings with a rifle calibre bullet, the plastic gun exploded, showing that cheap nfl jerseys more had to be done before it was capable of firing larger rounds that could potentially do more damage. Then, for beef eaters, it Espresso Steak with Baked Zucchini and Potatoes a jazzed up meat and taters supper. These combine juicy cheap oakleys sunglasses fried chicken, crispy waffles, apple cabbage slaw and sweet spicy mayo to make championship winning sandwiches. So I’m taking it up from where I’m in the horse stance side punch position and the next move goes one move together; the sleeve lock both stance and reverse punch, one move. The next move goes together which is our kick punch to crane.

back Back to NVB Online