back Back to NVB Online

1Phê-rơ 4

Đời Sống Đổi Mới
1Vậy, vì Chúa Cứu Thế chịu khổ trong thân thể, hãy trang bị chính mình anh chị em bằng thái độ như thế, người nào đã chịu khổ trong thân thể được dứt khỏi tội lỗi. 2Vì kết quả đó, người ấy còn sống bao lâu sẽ không sống theo dục vọng con người, nhưng cho ý muốn của Đức Chúa Trời. 3Vì anh chị em đã phí nhiều thì giờ trong quá khứ để làm những việc mà người ngoại ưa làm, sống trụy lạc, dục vọng, say sưa, chè chén trác táng, chơi bời và hình tượng gớm ghiếc. 4Họ lấy làm lạ vì anh chị em không nhập cuộc với họ vào cuộc sống ngông cuồng, và họ nói xấu anh chị em. 5Nhưng họ phải khai trình với Đấng sẵn sàng để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. 6Vì lý do đó Phúc Âm được rao giảng cho cả những người chết, để họ dù bị xét xử theo loài người về phần thể xác nhưng được sống theo Đức Chúa Trời về phần tâm linh.
Quản Lý Ân Phúc Đức Chúa Trời
7Sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Vậy hãy có một tâm trí sáng suốt và tự chủ để cầu nguyện. 8Trên tất cả mọi sự, hãy yêu nhau sâu đậm, vì tình yêu thương che phủ vô số tội lỗi. 9Hãy tiếp đãi nhau nhưng chớ cằn nhằn. 10Mỗi một người nên dùng ân tứ đã nhận lãnh để phục vụ người khác, như một người quản trị giỏi, khéo quản trị ân sủng khác nhau của Đức Chúa Trời. 11Nếu có ai giảng luận thì hãy giảng như nói ra lời của Đức Chúa Trời; nếu có ai phục vụ, hãy phục vụ bằng sức mạnh Chúa ban, để trong mọi sự Đức Chúa Trời được ca ngợi qua Chúa Cứu Thế Giê-su. Vinh quang và quyền năng thuộc về Ngài đời đời. A-men.
Chịu Khổ Với Chúa
12Anh chị em yêu dấu, đừng ngạc nhiên vì sự thử thách đau đớn mà anh chị em phải chịu như là việc khác thường xảy ra cho anh chị em. 13Nhưng hãy vui mừng vì anh chị em được dự phần vào sự đau khổ của Chúa Cứu Thế, để anh chị em được hân hoan vui mừng hơn khi vinh quang Ngài được bày tỏ. 14Nếu anh chị em bị chê cười vì danh Chúa Cứu Thế, anh chị em được phước vì Thánh Linh vinh quang tức là Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trên anh chị em. 15Đừng có ai trong anh chị em chịu khổ như một kẻ giết người, trộm cướp hay làm điều gian ác, ngay cả như người xen vào việc người khác. 16Tuy nhiên, nếu anh chị em chịu khổ vì là một tín hữu của Chúa Cứu Thế, đừng xấu hổ nhưng hãy ca ngợi Đức Chúa Trời vì được mang tên ấy. 17Khi thì giờ phán xét đến, bắt đầu với gia đình của Đức Chúa Trời, và nếu việc này xảy ra cho chúng ta, thì hậu quả sẽ như thế nào đối với những người không vâng phục Phúc Âm của Đức Chúa Trời? 18Và:
“Nếu người công chính khó được cứu rỗi,
Thì những người vô đạo và tội lỗi sẽ như thế nào?”
19Vậy, những ai chịu khổ theo ý của Đức Chúa Trời hãy phó chính mình cho Đấng Tạo Hóa thành tín và tiếp tục làm điều thiện.

According to ABC News, black light tattoos are prevalent among people ages 18 through 30. Seekers should keep in mind that getting a black light tattoo takes longer than a traditional tattoo. He not only spray painted the house, but also gave the homeowner the classic “dump all the potted plants into the hot tub” treatment. After he finished his angry dump, he paused just long enough to slash a few tires before moving along.”Abusive dick, am I? Would an abusive dick vandalize your home for no reason? I think not!”. If there are not two signatures on a score card, you’re immediately disqualified. And hockey jerseys last thing, in a tournament, you’re only required to have the correct hole scores. It’s why I pick them to win this division again. Their defense is the class of the NFC South and that will propel them to back to back divison titles.. Running Back 2: CJ Anderson While it took a few injuries for this running back stud to get his chance, he has been making the best of it ever since getting the call. cheap ray bans This week was business as usual as he led the tournament with 25.5 fantasy points with a monster rushing day. I felt at that time that he didn’t like me, he didn’t like who I was, he didn’t like the way I dressed, the way I looked. He was very critical of all of that.”. The message gives the user the option of talking to friends or reaching out to local mental health organisations and helplines. In India, Facebook has collaborated with local non government organisations, Aasra and The Live Love Laugh Foundation.. So if I could speak to anyone in the same position I was when I was younger, I’d say, “Trust me, everything will be OK. There Cheap NFL Jerseys might be a friend or family member who won’t accept it, but things will be OK as long as you have some people authentic nfl jerseys around you who support you.”. Players are also not allowed to “leave their feet,” which means that any celebration that involves dropping to the ground and crawling or rolling around is not acceptable. In some celebrations earlier that year, certain players pretended to row boats, while others mimicked giving birth to the fake oakleys ball. Make sure you select a school that will let you play early on in your career, because if you are not playing, NFL scouts will not have cheap fake oakleys a chance to observe you on the field. If you do not get any Division I scholarship offers, you might want to reevaluate your NFL aspirations, but you cheap china jerseys can always try to walk on at a school or play at a lower level, as some NFL players have used these routes in the past..

back Back to NVB Online