back Back to NVB Online

1Phê-rơ 2

Tảng Đá Sống
1Anh chị em hãy từ bỏ hết những gian ác, lường gạt, giả dối, ganh ghét, và mọi điều vu cáo. 2Hãy trở nên như những đứa trẻ mới sinh, ham thích sữa thuộc linh tinh khiết, nhờ đó anh chị em có thể trưởng thành trong sự cứu rỗi, 3nếu anh chị em đã nếm sự nhân từ của Chúa.
4Hãy đến cùng Ngài là tảng đá sống, đã bị loài người loại bỏ nhưng được Đức Chúa Trời chọn lựa và quý trọng. 5Anh chị em cũng được xem như những tảng đá sống được dùng để xây dựng nhà thiêng liêng, và qua Chúa Cứu Thế Giê-su anh chị em sẽ nên thầy tế lễ thánh để dâng sinh tế thiêng liêng đẹp lòng Đức Chúa Trời. 6Vì Kinh Thánh đã chép:
“Này, Ta đã đặt trên Si-ôn
Một tảng đá góc nhà được chọn lựa và quý giá,
Và người nào tin cậy đá ấy
Sẽ chẳng hổ thẹn.”
7Tảng đá này cũng quý giá cho anh chị em là những kẻ tin. Nhưng cho những kẻ không tin:
“Tảng đá mà thợ xây nhà loại ra,
Sẽ trở nên tảng đá đầu góc nhà,”
8và là:
“Một tảng đá chướng ngại,
Làm cho họ vấp ngã.”
Họ vấp ngã vì không vâng giữ Đạo và việc đó cũng đã định sẵn rồi.
Con Dân Chúa
9Nhưng anh chị em là dân tộc được lựa chọn, vị tế lễ của hoàng gia, một dân thánh, con dân thuộc về Đức Chúa Trời để anh chị em rao truyền các công việc lạ lùng của Ngài là Đấng đã kêu gọi anh chị em ra khỏi chốn tối tăm để vào nơi sáng láng diệu kỳ của Ngài. 10Trước kia anh chị em không phải là một dân tộc, nhưng nay là con dân của Đức Chúa Trời; trước kia anh chị em không nhận được sự thương xót, nhưng nay anh chị em được thương xót.
11Anh chị em yêu dấu, tôi xin anh chị em, là khách tha hương và kẻ lưu lạc trong trần gian, chớ để cho dục vọng xác thịt lôi cuốn vì nó chống nghịch với linh hồn anh chị em.
Với Nhà Nước
12Hãy sống một cuộc sống lương thiện giữa những dân ngoại, là những kẻ vẫn nói xấu anh chị em như là người làm ác, họ sẽ thấy các việc lành của anh chị em mà tôn vinh Đức Chúa Trời trong ngày Ngài thăm viếng.
13Vì cớ Chúa, hãy thuận phục mọi thể chế của loài người hoặc đối với vua là người có quyền hành tối cao, 14hoặc đối với các thống đốc là những người vua sai đến để trừng phạt những kẻ làm điều ác và khen ngợi những người làm điều thiện. 15Vì ý muốn của Đức Chúa Trời cho anh chị em là làm điều thiện, để làm im lặng lời ngu dốt của những kẻ điên dại.
16Hãy sống như những người được tự do, nhưng đừng dùng sự tự do của anh chị em để che đậy điều ác; hãy sống như đầy tớ của Đức Chúa Trời. 17Hãy tôn trọng mọi người, yêu thương anh em, kính sợ Đức Chúa Trời, tôn trọng vua.
Gương Chịu Khổ Của Chúa Cứu Thế
18Đầy tớ phải vâng phục chủ với tất cả lòng kính sợ, chẳng những đối với chủ tốt và chu đáo, nhưng cũng với chủ khắc nghiệt nữa. 19Nếu một người vì Đức Chúa Trời mà chịu đau đớn do những khổ nạn bất công, đó là điều đáng khen. 20Nếu làm điều ác mà bị đánh đập và chịu đựng được thì có gì đáng khoe? Nhưng nếu anh chị em làm điều thiện mà chịu đau khổ, việc này rất đáng khen trước mặt Đức Chúa Trời. 21Bởi việc này mà anh chị em được kêu gọi, vì Chúa Cứu Thế đã chịu khổ để làm gương cho anh chị em, hầu cho anh chị em theo bước chân Ngài.
22“Ngài không hề phạm tội,
Và nơi miệng Ngài không hề có lời dối trá nào.”
23Khi họ lăng nhục Ngài, Ngài không hề rủa lại; khi Ngài chịu khổ, Ngài không hăm dọa. Ngài phó thác chính mình Ngài cho Đấng xét đoán công bình. 24Chính Ngài đã gánh tội lỗi của chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, nhờ đó chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính; nhờ vết thương của Ngài, anh chị em được chữa lành. 25Vì anh chị em như chiên đi lạc, nhưng nay anh chị em đã trở lại cùng Đấng Chăn Chiên và giám mục của linh hồn mình.

importance of stretching the chest for bodybuilding videoIn 2006, a guy whom multiple counselors labeled as a “paranoid schizophrenic” filed a Freedom of Information Act petition requesting all declassified government documents pertaining to covert attempts at microwave auditory effect, telepathy and hypnosis. While no one was surprised that a guy who once complained that the backs of his shoes were vaporized by an electromagnetic weapon would go through the effort of filing the request, a lot of people shit a brick when they saw the papers that came back.. These cheaper components will get jammed or not handle the bumps as well as they could. A moderately heavy frame isn’t the end of the world, but cheap mlb jerseys as in most cases with a bicycle, lighter is better.. Edward “Kid” Ory: cheap oakleys A renowned jazz trombonist of his time, his band featured replica oakleys young underground and talented musicians, that included King Oliver, Sidney Bechet and Johnny Dodds amongst many others. He was acknowledged as the fore runner of the first African American band that recorded the first jazz set featuring Ory’s Creole Trombone and Society Blues. He will try to level a combination block on the end to protect the quarterback. The first move the defensive right end should try is to split the double team. One notable aspect of FIFA ’16 is the inclusion of women’s leagues for the first time in the series’ history, coinciding with high American television ratings for the Women’s World Cup. This inclusive feature may influence some casual American purchasers to give the FIFA series a try, although I suspect this potential effect sounds better on paper than it will actually turn out to be.. In the last six months Puerto Rican boxer Orlando Cruz, a featherweight contender, and Kevin McClatchy, former owner of the Pittsburgh Pirates, revealed they cheap jerseys were homosexual. And hyper masculine males such as Brendon Ayanbadejo of the Baltimore Ravens, Scott wholesale nfl jerseys Fujita of the Cleveland Browns and Chris Kluwe of the Minnesota Vikings all of whom are straight have become impassioned spokesmen for same sex marriage.. Despite the importance of exercising your hamstrings, there are very few exercises that primarily emphasize the quadriceps muscle. The selection of exercises performed will depend on what type of equipment that is available to you. cheap football jerseys This is the same barge that helped raise the Soviet wholesale nfl jerseys submarine K 129 from the Pacific Ocean floor in the summer of 1974, so it’s not like these ships were unusable or defective in any way. They were simply forgotten..

back Back to NVB Online