back Back to NVB Online

1Phê-rơ 1

Lời Chào Thăm
1Tôi là Phê-rơ, sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-su,
Kính gởi những người được chọn là những người đang lưu lạc trong các xứ Bông-ty, Ga-la-ti, Cáp-ba-đốc, Tiểu-á và Bi-thi-ni.
2Anh chị em đã được chọn lựa theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là Cha và được thánh hóa bởi Đức Thánh Linh để vâng phục và được rảy huyết của Chúa Cứu Thế Giê-su. Nguyện xin anh chị em được tràn đầy ân sủng và bình an.
Hy Vọng Của Người Tín Đồ
3Ca ngợi Đức Chúa Trời là Cha Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta! Vì lòng thương xót lớn lao, Ngài đã cho chúng ta được tái sinh với đầy hy vọng sống nhờ Chúa Cứu Thế Giê-su sống lại từ kẻ chết, 4để thừa hưởng gia tài không thể bị phá hủy, không hư hoại hay phai tàn đã dành cho anh chị em trên trời, 5là những người nhờ đức tin được quyền năng của Đức Chúa Trời gìn giữ cho sự cứu rỗi, là điều sẵn sàng để được bày tỏ trong thời cuối cùng.
6Hãy vui mừng về việc này, mặc dù hiện nay anh chị em phải đau buồn vì bị thử thách nhiều bề trong ít lâu.
7Mục đích là để chứng tỏ đức tin anh chị em quý hơn vàng, là vật có thể bị hủy diệt được thử trong lửa, để nhờ đó anh chị em được ngợi khen, vinh quang và tôn trọng khi Chúa Cứu Thế Giê-su hiện đến.
8Anh chị em yêu kính Ngài, mặc dù không thấy Ngài, anh chị em tin Ngài dù hiện tại không thấy Ngài, nên anh chị em được tràn đầy niềm vui khôn tả và vinh quang rực rỡ, 9vì anh chị em nhận được mục đích đức tin là sự cứu rỗi linh hồn anh chị em.
Sự Cứu Chuộc Trong Chúa Cứu Thế
10Vì sự cứu rỗi đó, các tiên tri đã nghiên cứu, tra xét, và cũng đã truyền phán về ân sủng ban cho anh chị em. 11Họ cố gắng tìm xem cách nào và thời gian nào mà Linh của Chúa Cứu Thế ở trong họ chỉ cho, khi Ngài nói trước về sự khổ nạn của Chúa Cứu Thế và sự vinh quang sau đó. 12Điều này đã được tỏ ra cho họ rằng không phải họ phục vụ chính mình nhưng vì anh chị em. Những điều họ đã nói là những gì đang được các nhà truyền giảng Phúc Âm bởi Đức Thánh Linh từ trời sai xuống rao truyền cho anh chị em. Đây là những việc mà ngay cả các thiên sứ cũng muốn hiểu.
Nếp Sống Thánh
13Vậy, anh chị em hãy chuẩn bị tâm trí, bình tĩnh, đặt sự hy vọng hoàn toàn vào ân sủng sẽ được ban cho anh chị em trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-su hiện ra. 14Như con cái hay vâng lời, đừng làm theo những dục vọng lúc trước, khi anh chị em còn sống trong dốt nát. 15Nhưng như Đấng kêu gọi anh chị em là thánh, anh chị em phải nên thánh trong mọi cách sống mình. 16Vì Kinh Thánh chép rằng: “Các ngươi phải thánh, vì ta là thánh.”
17Và nếu anh chị em xưng Ngài là Cha, là Đấng không thiên vị nhưng xét xử mỗi người tùy theo việc họ làm, thì hãy ăn ở với lòng kính sợ trong thời gian sống tha hương. 18Vì anh chị em biết rằng chẳng phải bởi những vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh chị em được chuộc khỏi lối sống vô dụng thừa hưởng của tổ tiên, 19nhưng bằng chính huyết báu của Chúa Cứu Thế, như huyết chiên con không khuyết tật, không vết nhơ. 20Ngài đã được định trước khi sáng thế, nhưng hiện ra trong thời kỳ cuối cùng này vì cớ anh chị em. 21Nhờ Ngài, anh chị em tin vào Đức Chúa Trời là Đấng đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết và ban cho Ngài vinh quang, như thế anh chị em đặt niềm tin và hy vọng nơi Đức Chúa Trời.
22Nhờ vâng phục chân lý, linh hồn anh chị em đã được tinh luyện để yêu thương anh chị em một cách chân thật. Hãy hết lòng, tha thiết yêu thương lẫn nhau. 23Vì anh chị em đã được tái sanh không phải bởi những hạt giống hư nát nhưng bởi hạt giống không hư nát, là lời hằng sống và hằng còn của Đức Chúa Trời. 24Vì:
“Loài người ví như cỏ,
Tất cả vinh quang của họ ví như hoa dại.
Cỏ khô, hoa rụng,
25Nhưng lời Đức Chúa Trời còn lại đời đời.”
Lời đó, chính là Phúc Âm đã được rao truyền cho anh chị em.

defensive football positions that are totally underrated1 for his so called mentoring of the Kerala franchise. It is now established that with the stated aim of giving young people in Kerala, his home State, a cricket team to cheer for, Mr. As you have probably guessed, having the part of your brain that controls orgasms share space with the part responsible for you running away from confrontation can cause miscommunications on a Three’s Company esque scale. That puts those functions squarely in the “involuntary” category, hockey jerseys which means they are controlled by the autonomic nervous system. Risks like relegation do not exist: only the certainty that money will be made. And if there’s more money to be made by moving a team across the continent or by threatening to do so then so be it. My first thought upon hearing the news was “not another one”. I’m going to Brazil to cover the Games and am beginning to tire of hearing reports athletes I was looking forward to watching LeBron James, Steph Curry, Jason Day, Sally Pearson, the list goes on aren’t going to be there.. SPAIN: No. And I think part of that is there’s no central figure Cheap china Jerseys to make a villain of. Baratas Ray Ban Due to their simplistic nature, racket sports have heavily dominated China. Table tennis, a game that originated in England, is now one of the most popular sports in China. At the same time, the league may speed up the clock, with Goodell saying he could accept relocation applications as soon as this fall. Stadium Sam Farmer and Nathan Fenno. cheap football jerseys china After the soup oakley m frame hybrid had been taken away, and while Marie was waiting at oakley wrap around sunglasses table during the eating of the second course, young Duparc lens for oakley sunglasses complained that he felt something fake oakleys gritty between his teeth. His coach crossbody bag outlet mother made precisely the same remark. This is quite significant in that ad dollars are shifting from TV to digital and that sports remain the last bastion where ad dollars are holding up cheap football jerseys china well relative to the other specialty channels. However, major league sports are in the business of mass audience and if this experience proves to be successful, investors can expect more sports leagues to shift their broadcasting rights to digital after the current ones expire around 2021 2024 season. It didn really surprise me, he added, he was such a great Wholesale China Jerseys talent and such a hard worker. Turned pro after his Heisman season and was a first round draft choice of the Chicago Bears. Rock and Roll had been initiated in the 1950s with artists like Chuck Berry, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis and Little Richard who the Beatles idolized and emulated. The Beatles however, put a new sound and look to Rock and Roll and from that point it and music as a whole was never the same..

back Back to NVB Online