back Back to NVB Online

1Cô-rinh-tô 9

Quyền Của Một Sứ Đồ
1Tôi không được tự do sao? Tôi không phải là sứ đồ sao? Không phải tôi đã thấy Chúa Giê-su sao? Không phải anh chị em chính là công trình của tôi trong Chúa sao? 2Nếu đối với những người khác tôi không phải là sứ đồ, thì ít ra tôi là sứ đồ đối với anh chị em; vì anh chị em chính là dấu ấn cho chức sứ đồ của tôi trong Chúa.
3Đối với những người phê bình tôi, đây là lời biện hộ của tôi. 4Chúng tôi không có quyền ăn, uống sao? 5Chúng tôi không có quyền đem theo một chị em làm vợ như các sứ đồ khác hoặc như các em của Chúa và như Sê-pha sao? 6Hay là chỉ có tôi và Ba-na-ba mới phải tự túc làm việc để sống?
7Có ai ăn cơm nhà mà đi đánh giặc không công? Có ai trồng nho mà không ăn quả? Hay có ai chăn nuôi súc vật mà không lấy sữa nó?
8Phải chăng tôi nói vậy là theo thói người phàm? Kinh Luật không dạy như vậy sao?
9Vì Kinh Luật Môi-se chép: “Chớ khớp miệng bò khi nó đang đạp lúa!” Có phải Đức Chúa Trời lo cho bò không? 10Hay Ngài hoàn toàn phán về chúng ta? Về chúng ta có lời chép rằng: “Người cày ruộng cày trong hy vọng và kẻ đạp lúa hy vọng được chia phần lúa.”
11Nếu chúng tôi đã gieo điều thiêng liêng cho anh chị em thì việc gặt hái vật chất từ anh chị em là quá đáng sao?
12Nếu những người khác còn có quyền ấy đối với anh chị em, chúng tôi không có sao?
Nhưng chúng tôi đã không dùng quyền này, chúng tôi chịu đựng tất cả để không làm trở ngại cho Phúc Âm của Chúa Cứu Thế. 13Anh chị em không biết rằng ai phục vụ trong đền thờ thì nhận phần ăn từ đền thờ, ai giúp việc nơi bàn thờ thì được chia phần sinh tế nơi bàn thờ sao? 14Cũng vậy, chính Chúa đã dạy:
“Ai truyền giảng Phúc Âm thì được nuôi sống bởi Phúc Âm.”
15Nhưng tôi đã không sử dụng những quyền này. Tôi cũng không viết những lời này để đòi quyền ấy. Tôi thà chết còn hơn là mất đi niềm kiêu hãnh ấy. 16Nếu tôi truyền giảng Phúc Âm, tôi không có gì để khoe khoang vì tôi buộc phải giảng. Nhưng khốn nạn cho tôi nếu tôi không truyền giảng Phúc Âm. 17Vì nếu tôi tình nguyện làm việc này, tôi sẽ được thưởng. Nếu tôi không muốn làm, trách nhiệm vẫn giao cho tôi. 18Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Ấy là khi truyền giảng Phúc Âm, tôi giảng không công, chẳng đòi hỏi quyền lợi gì của người giảng Phúc Âm.
19Vì dù tôi được tự do đối với mọi người, chính tôi tự làm nô lệ cho tất cả để có thể chinh phục nhiều người hơn. 20Đối với người Do Thái, tôi trở nên giống như người Do Thái để chinh phục người Do Thái. Đối với người sống theo Kinh Luật, tôi sống như người theo Kinh Luật, dù tôi không bị Kinh Luật ràng buộc, để chinh phục những người theo Kinh Luật. 21Đối với những người không có Kinh Luật, tôi sống như người không Kinh Luật, không phải tôi không có Kinh Luật của Đức Chúa Trời, vì tôi có Kinh Luật của Chúa Cứu Thế, để chinh phục người không Kinh Luật. 22Đối với người yếu kém tôi trở nên như người yếu kém để chinh phục họ. Tôi trở nên mọi sự cho mọi người để bằng mọi cách cứu rỗi một vài người. 23Tôi làm mọi sự vì cớ Phúc Âm để trở nên kẻ dự phần với Phúc Âm.
24Anh chị em không biết rằng trên vận động trường, tất cả đều tranh đua, nhưng chỉ có một người thắng giải sao? Vậy, hãy chạy sao cho thắng cuộc. 25Mỗi lực sĩ đều theo kỷ luật khắt khe về đủ mọi thứ, họ chịu như vậy để đoạt mão hoa chiến thắng sẽ tàn héo, nhưng chúng ta chịu như thế để nhận được mão hoa chiến thắng không phai tàn. 26Về phần tôi, tôi chạy đua không phải là chạy vu vơ, tôi đánh, không phải là đánh gió. 27Nhưng tôi phải áp dụng kỷ luật và khắc phục thân thể tôi, e rằng sau khi giảng dạy người khác, chính tôi lại bị loại chăng.

‘dancing with the stars’ winnerAnyone who is serious about becoming a scout should definitely try to get sent to one of the scout schools run by the Major League Scouting Bureau. These scout schools are held in Arizona every fall. I think this is a buying opportunity as approval still seems likely, a view echoed by Cowen Co. And William Blair last week. The main differences between the American and Canadian professional football leagues. I’ve had this set for about 8 years now so it is definitely worth the investment and haven’t had any problems with it. It is currently undervalued with cheap football jerseys a PE ratio custom jerseys of 10.7 and a PEG of 0.97. Intel is highly profitable with a profit margin of 24.75%, cash wholesale nfl jerseys flow of $19.88 billion, and earnings per share of $2.31.. (a d) Expression of the ABCA1 (a), AFAP1 (b,c) and GMDS (d) mRNA was analyzed by RT PCR using gene specific primers. (a) The 913 bp PCR product amplified with ABCA1 specific primers in iris, ciliary body (CB), retina, optic nerve head (ONH), optic nerve (ON) and normal (NTM) and glaucomatous (GTM) trabecular meshwork cell lines (respectively, NTM 5 and GTM 3) corresponds to the expected size of the predominant transcript encoded by the cheap fake oakleys gene. Instead, the classes that would probably have found themselves in slavery were mostly either free workers or, at worst, serfs. The latter were still technically not free (they couldn’t leave the land without their lord’s permission), but enjoyed a much greater freedom than slaves.. But, once the focus and commitment by our nation’s leaders to fight child poverty receded, some of those Cheap ray bans important gains have eroded over the last 40 years. As a result, last year the Census Bureau estimated that 21.8 percent, or 16.1 million, of our nation’s children live in poverty. If you do have a sewing machine, that’s wonderful; it’ll be a quicker project. Now, most women’s blazers don’t have cuffs. But when the endorphins wear off, you look up and see nothing but an army of identical snow covered trees. You’re lost.. This quarter was a record quarter in large measure because of cheap nfl jerseys the unique capability we have as a company to create new franchises. The truly extraordinary team at Blizzard launched Overwatch to incredible audience success. Obtain coaching experience in your sport. If you want to recruit football players, look for a football coaching job at oakley outlet any level. Joining me for today’s discussion are Sumner Redstone, our Executive Chairman; Leslie Moonves, President and CEO; and Joe Ianniello, Executive Vice President and CFO. Sumner will have opening remarks and will turn the call over to Les and Joe, who will discuss the strategic and financial results.

back Back to NVB Online