back Back to NVB Online

1Cô-rinh-tô 7

Các Vấn Đề Hôn Nhân
1Còn về những điều anh chị em đã viết thư hỏi tôi. Như việc đàn ông không ăn nằm với đàn bà là điều tốt. 2Nhưng vì tình trạng dâm ô, mỗi người đàn ông nên có vợ và đàn bà nên có chồng. 3Chồng phải chu toàn bổn phận đối với nhu cầu của vợ, vợ cũng phải chu toàn bổn phận đối với chồng. 4Vợ không có quyền trên thân xác mình nhưng chồng có quyền; chồng cũng không có quyền trên thân xác mình nhưng vợ có quyền. 5Vợ chồng không nên từ chối ăn nằm với nhau, trừ khi hai người đồng ý kiêng một thời gian để chuyên tâm cầu nguyện, sau đó hãy trở lại với nhau như cũ để khỏi bị quỷ Sa-tan cám dỗ khi anh chị em thiếu tự chế. 6Điều tôi nói đây là thuận phép chứ không phải mạng lệnh. 7Tôi muốn mọi người được như tôi. Nhưng Đức Chúa Trời ban cho mỗi người một ân tứ riêng, người được ân tứ này, kẻ được ân tứ khác.
8Tôi khuyên những người độc thân và góa bụa nên ở vậy như tôi thì tốt hơn. 9Nhưng nếu anh chị em không thể kiềm chế mình, thì hãy cưới gả vì lập gia đình vẫn tốt hơn là để tình dục nung đốt.
10Đối với những người đã lập gia đình, tôi truyền, không phải tôi, nhưng Chúa truyền, vợ không được ly thân chồng. 11Nếu đã ly thân, hãy ở vậy hoặc phải hòa giải với chồng. Chồng cũng không được ly dị vợ.
12Còn những người khác, tôi khuyên, tôi chứ không phải Chúa, nếu anh chị em nào có vợ không tin Chúa, nhưng người ấy đồng ý sống với mình, thì đừng bỏ vợ. 13Nếu phụ nữ nào có chồng không tin Chúa, nhưng người đó đồng ý sống với mình thì đừng bỏ chồng. 14Vì người chồng không tin Chúa, nhờ vợ, được thánh hóa và vợ không tin Chúa, nhờ chồng, được thánh hóa. Nếu không phải vậy thì con cái anh chị em bị ô uế nhưng nay chúng nó vẫn thánh khiết.
15Nhưng nếu người không tin Chúa muốn phân rẽ, hãy để cho phân rẽ. Trong trường hợp này, anh chị em không chịu trách nhiệm. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta sống trong hòa bình. 16Vì, hỡi các bà, biết đâu các bà có thể cứu chồng mình hoặc, thưa các ông, biết đâu các ông có thể cứu vợ mình.
Sống Như Chúa Gọi
17Mỗi người nên sống theo sự phân định của Chúa; và nên sống theo ơn kêu gọi của Đức Chúa Trời. Đây là nguyên tắc tôi giảng dạy trong tất cả các hội thánh. 18Ai, khi được kêu gọi, đã chịu cắt bì rồi, thì đừng bỏ dấu ấy. Ai chưa chịu phép cắt bì mà được kêu gọi, thì đừng tìm cách chịu phép ấy. 19Chịu phép cắt bì hay không cắt bì cũng không quan trọng. Điều quan trọng là vâng giữ điều răn của Đức Chúa Trời. 20Mỗi người đang ở vị thế nào khi được kêu gọi thì cứ ở vị thế ấy. 21Anh chị em là nô lệ khi được Đức Chúa Trời kêu gọi? Đừng lo, nhưng nếu có thể được tự do hãy nắm lấy cơ hội đó. 22Vì kẻ nô lệ được Đức Chúa Trời kêu gọi trong Chúa là người tự do thuộc về Chúa. Cũng vậy, người tự do được kêu gọi thì trở nên nô lệ của Chúa Cứu Thế. 23Chúa đã trả một giá cao để chuộc anh chị em, đừng trở nên nô lệ cho loài người. 24Mỗi người trong anh chị em đã được kêu gọi ở vị thế nào, hãy ở vị thế đó trước mặt Đức Chúa Trời.
Người Độc Thân Và Góa Bụa
25Về vấn đề các trinh nữ, tôi không có mệnh lệnh của Chúa nhưng nhờ ơn Chúa đưa ý kiến như là một người đáng tin cậy. 26Tôi nghĩ rằng vì sự khó khăn hiện tại, một người nên ở độc thân là hơn. 27Anh đã có vợ? Đừng tìm cách ly dị. Nếu chưa vợ, đừng kiếm vợ. 28Nhưng nếu anh lập gia đình, không mắc tội gì. Và nếu một trinh nữ lấy chồng cũng không có tội. Nhưng những người có gia đình sẽ có khó khăn trong đời này. Tôi chỉ mong anh chị em tránh khỏi điều ấy.
29Tôi muốn nói với anh chị em thế này: Thì giờ ngắn ngủi. Từ nay, người có vợ hãy sống như người chưa vợ. 30Những kẻ than khóc, như người không than khóc; người vui mừng như không vui; người mua sắm như kẻ không có gì. 31Kẻ hưởng của cải thế gian như người không tận hưởng, vì thế giới trong hình trạng này sẽ qua đi.
32Nhưng tôi muốn anh chị em không lo lắng gì. Người không lập gia đình, thì lo việc Chúa, tìm cách làm đẹp lòng Chúa. 33Còn người có gia đình thì lo việc thế gian, tìm cách làm hài lòng vợ; như thế tâm trí bị phân chia. 34Đàn bà không chồng và trinh nữ thì lo việc Chúa để tận hiến cả đời sống thể xác lẫn tâm linh. Nhưng đàn bà có chồng thì lo việc thế gian, lo sao cho đẹp lòng chồng. 35Tôi nói như vậy là vì lợi ích cho anh chị em, không phải để cản trở anh chị em, nhưng hướng dẫn anh chị em đến điều thích hợp và không xao lãng trong việc phụng vụ Chúa.
36Nếu có ai nghĩ rằng mình không xử sự hợp lẽ với vị hôn thê mình; nếu tình dục quá nung đốt và nghĩ rằng họ nên lập gia đình, thì hãy cưới nàng, như thế không mắc tội gì. 37Nhưng nếu người ấy quyết định dứt khoát trong lòng, không phải vì ép buộc nhưng có quyền tự ý quyết định trong lòng rằng nên giữ nàng như là vị hôn thê trinh trắng, người ấy làm điều phải. 38Như thế, cưới vị hôn thê mình là làm điều tốt và kẻ không cưới hôn thê mình lại làm điều tốt hơn.
39Chồng còn sống bao lâu thì vợ phải ràng buộc với chồng bấy lâu. Nhưng nếu chồng chết, thì vợ được tự do lấy ai tùy ý, miễn là ở trong Chúa. 40Nhưng theo ý tôi, người ấy cứ ở vậy thì có phước hơn. Tôi nghĩ rằng tôi cũng có Thánh Linh của Đức Chúa Trời.

meredith grey shoot selfie for taylor swiftSecond strand cDNA was synthesized using Escherichia coli discount football jerseys DNA polymerase I (New England Biolabs, wholesale jerseys Ipswich, MA, USA) and RNase H (Amersham Biosciences Corp., Piscataway, NJ, USA). The first round of amplification was performed by in vitro transcription using the MegaScript Kit (Ambion Inc.). That’s enough hints for now. Wright)This beer is brewed by the original Plank Road brewery in Milwaukee, Wisconsin which was established in 1855. PESCA: That’s right. And, you know, I have a huge problem with some of them are good at their job, and I’ve been looking at there are people who’ve done studies, you know, who were the good prognosticators? And some of them are pretty good. My drafting colleagues aren’t going to like this (probably because they didn’t think of it) but it’s a business, fellas. Still, I’ll be happy to send each of you a free Madden NFL 13.. Ross had many great wins but his top victories came from beating: Al Manfredo, Cerefino Garcia, Jimmy McLarnin, Tony Canzoneri, Billy Petrolle and Jimmy Lundy. cheap jerseys Barney Ross retired with a resume reading 72 wins, 4 losses, 3 draws with 22 knockouts.. All of those teams finished eighth or higher in points allowed. This year’s team is ranked sixth Cheap NFL Jerseys China with 18.1 points allowed per game, but it has given up an average of 24 points in its last three contests.. Streaming video to individual devices throughout an entire football stadium requires hundreds of radios strategically placed throughout the arena, perfectly aimed and calibrated so they won’t interfere with other equipment. A poorly placed radio could wipe out Wi Fi for an entire section, as could radios placed close to television broadcast equipment.. St. Louis, which in the previous three weeks had upset the Seahawks and 49ers, had a 14 10 lead over the Cardinals in the fourth quarter, cheap jerseys when Arizona quarterback Carson Palmer fell to the turf in agony with an injury to his left knee, the same joint that was bent backward on a horrific hit nine seasons ago during a Cincinnati playoff game.. That’s Cheap china Jerseys why the random people walking down the street around you will barely register in your mind.”See? I told you it wasn’t my massive superiority complex!”The wholesale football jerseys china problem is, your brain doesn’t always make the right call. In the illusion above, it decides that the blue crosses are important because they’re moving, and ignores the yellow dots because they stay in the same place but what if you’re in a situation where something only looks stationary because you’re both in motion? And as monotonous as a highway can get, it’s even worse if you’re piloting an aircraft thousands of miles above the ground, where it’s just you and the clouds.

back Back to NVB Online