back Back to NVB Online

1Cô-rinh-tô 4

Chức Vụ Của Các Sứ Đồ
1Thế thì người ta nên coi chúng tôi như tôi tớ của Chúa Cứu Thế và là người quản trị sự huyền nhiệm của Đức Chúa Trời. 2Hơn thế nữa, điều cần yếu nơi người quản trị là trung tín. 3Đối với tôi, dù bị anh chị em đoán xét hay bị tòa án loài người đoán xét cũng không quan hệ gì. Tôi cũng không đoán xét chính tôi. 4Vì tôi thấy mình không có gì trái, nhưng không phải vì thế mà tôi được tuyên xưng là công chính. Người đoán xét tôi chính là Chúa. 5Thế thì, đừng đoán xét ai trước kỳ Chúa đến. Ngài sẽ làm sáng tỏ những bí mật đen tối và phô bày những mưu mô trong lòng người. Lúc ấy, chính Đức Chúa Trời là Đấng sẽ khen thưởng mỗi người tùy công việc mình.
6Thưa anh chị em thân mến, vì lợi ích cho anh chị em, tôi đã áp dụng những điều này cho chính tôi và A-bô-lô để anh chị em noi gương chúng tôi. Chớ vượt quá lời đã chép; để không ai trong anh chị em sinh kiêu ngạo, theo người này chống lại người kia. 7Vì ai phân biệt anh chị em với người khác? Điều mà anh chị em có không phải do anh chị em đã nhận lãnh sao? Nếu anh chị em đã nhận lãnh tại sao anh chị em lại khoe khoang như chưa bao giờ phải nhận lãnh?
8Anh chị em đã no đủ rồi, giàu có rồi, anh chị em đã trở nên những lãnh chúa cai trị mà không cần chúng tôi. Ước gì anh chị em được cai trị để chúng tôi cũng đồng cai trị với anh chị em. 9Vì tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã đặt chúng tôi, là các sứ đồ vào chỗ sau chót, như những người bị án tử hình. Chúng tôi trở thành trò giải trí cho thế gian, cho thiên sứ và nhân loại. 10Vì cớ Chúa Cứu Thế, chúng tôi trở nên ngu dại nhưng anh chị em được khôn ngoan trong Chúa Cứu Thế. Chúng tôi yếu kém nhưng anh chị em mạnh mẽ. Anh chị em được tôn trọng còn chúng tôi bị khinh bỉ. 11Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn đói khát, rách rưới, bị đánh đập và lưu lạc. 12Chúng tôi đã lao động bằng chân tay. Chúng tôi chúc phước khi bị mắng nhiếc, chúng tôi nhịn nhục khi bị ngược đãi. 13Khi bị bêu xấu, chúng tôi trả lời dịu dàng. Chúng tôi trở nên cặn bã của thế gian, lúc nào cũng như rác rưởi cho đến bây giờ.
14Tôi viết những điều này không phải để làm anh chị em hổ thẹn, nhưng để khuyên bảo anh chị em như là con cái yêu dấu của tôi. 15Dầu anh chị em có hàng vạn thầy kèm trẻ trong Chúa Cứu Thế, nhưng anh chị em không có nhiều cha. Vì nhờ Phúc Âm tôi đã sanh anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-su. 16Thế thì, tôi khuyên anh chị em hãy trở nên như tôi. 17Vì vậy, tôi đã sai Ti-mô-thê đến với anh chị em. Người là con yêu dấu và trung tín của tôi ở trong Chúa. Người sẽ nhắc nhở anh chị em đường lối của tôi trong Chúa Cứu Thế Giê-su như tôi vẫn dạy tất cả các Hội Thánh khắp nơi.
18Có mấy người trở nên kiêu căng vì tưởng rằng tôi sẽ không đến với anh chị em nữa. 19Nhưng nếu Chúa muốn, không bao lâu nữa tôi sẽ đến với anh chị em ngay và tôi sẽ biết không những chỉ lời nói của mấy người kiêu căng ấy, mà cả quyền năng của họ nữa. 20Vì Nước Đức Chúa Trời không phải tùy thuộc vào lời nói nhưng vào quyền năng. 21Anh chị em muốn điều nào? Muốn tôi đến bằng roi vọt hay bằng tình yêu thương với tinh thần nhu mì?

angelina jolie video in grip of heroin addiction emergesAccording to the particularly cynical and/or paranoid, one of cheap nfl jerseys the benefits of being the most powerful man in the free world is that if you Fake ray bans need someone conveniently erased, then you can do it with a phone call. Anyone in a movie trying to blow the lid off of a presidential scandal will soon find themselves running from black suited goons ready to do America’s dirty work.. It’s apparent now that he was ready for this, and he knew he was ready for this. I’m curious how surprised Bill Belichick and Josh McDaniels were by the performance. Director Stanley Kubrick is widely known for his meticulous attention to detail, whether he’s making a movie about space flight, cabin fever, or a fake Moon landing. He brought this same zeal when he directed 1964’s lengthily titled Dr. Like my home, Australia, The United States could never have succeeded as a nation without a healthy migration program. People suffering persecution, plague, famine, war or insurrection wholesale jerseys have always dreamed of going to a better place, often America. Verizon reported 56 cents in diluted earnings per share, compared with 49 cents per share same period in 2011, a 14.3% increase. Verizon added 136,000 net new FiOS Internet connections and 119,000 net new FiOS Video connections in third quarter 2012. The sketch was meant to lampoon the dozens of pastel blazer clad hacks hockey jerseys who began lurking around comedy clubs in the wake of Seinfeld’s success. Seinfeld also used the phrase as a self referential bit on his sitcom, like when his character purposefully tanked his set with jokes like “What’s the deal with cancer?” The problem was that the parody worked too well we all crossed it up in our minds, and now only remember Seinfeld as the kind of hack he mocked. Thanks, Rob. Earlier this afternoon, we released our Q1 earnings report detailing a strong start to fiscal year 2015 for Electronic Arts. “Some of my colleagues who work on HIV think we’ll roll back the tide in the next 10 years while TB is going to continue to be a huge problem,” she cheap jerseys says. “You could tag viruses or bacteria with genes that made glowing proteins, inject them into animals, and pop the cheap football jerseys animals in the imager to see where in their bodies the germs went. There’s always a certain magic one feels when thinking back to past days of watching and playing sports as a child. I recently got the opportunity to recapture some of that magic that now feels like it happened a lifetime ago. Turning to our Cable Network segment, which also had a terrific quarter, revenues were up 12% and OIBDA was up 33% cheap jerseys from the same period last year. Year over year, we’ve added more than 5 million subscriptions at Showtime Networks, another 5 million plus at CBS College Sports and more than 1 million at Smithsonian Channel.

back Back to NVB Online