back Back to NVB Online

1Cô-rinh-tô 3

Những Người Cùng Phục Vụ Chúa
1Thưa anh chị em, tôi vẫn không thể nói với anh chị em như nói với những người thuộc linh, nhưng nói với những người xác thịt, như những trẻ sơ sinh trong Chúa Cứu Thế. 2Tôi đã cho anh chị em uống sữa, chứ chưa cho ăn được vì anh chị em chưa đủ sức. Nhưng cho đến bây giờ, anh chị em vẫn chưa đủ sức. 3Vì anh chị em vẫn còn xác thịt. Anh chị em vẫn còn ganh tị, xung đột, như thế không phải anh chị em vẫn còn xác thịt và sống như người thế gian sao? 4Vì khi có người nói: Tôi theo Phao-lô, người khác: Tôi theo A-bô-lô. Như thế không phải là người thế gian sao?
5A-bô-lô là ai? Phao-lô là ai? Họ chỉ là người tôi tớ, nhờ họ anh chị em đã tin và mỗi tôi tớ làm theo điều Chúa đã ban cho mình.
6Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng chính Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. 7Cho nên người trồng, kẻ tưới đều không quan trọng gì, chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên mới quan trọng. 8Người trồng, kẻ tưới đều như nhau, mỗi người sẽ nhận phần thưởng tùy theo công lao của mình. 9Vì chúng tôi là người cùng làm việc với Đức Chúa Trời, anh chị em là đồng ruộng của Đức Chúa Trời, là nhà của Đức Chúa Trời.
10Nhờ ân sủng Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, như một chuyên gia xây cất giỏi, tôi đã đặt nền móng, còn người khác xây dựng lên. Nhưng mỗi người phải cẩn thận về công trình xây cất của mình. 11Vì không ai có thể đặt một nền móng nào khác ngoài nền đã lập tức là Chúa Cứu Thế Giê-su. 12Hễ ai dùng vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô hay rơm rạ để xây nhà trên nền ấy, 13thì công việc của mỗi người sẽ được phơi bày rõ ràng. Ngày phán xét sẽ phô bày công trình đó ra vì ngày ấy sẽ xuất hiện trong lửa và lửa sẽ thử nghiệm công việc của mỗi người. 14Nếu công trình của người nào đã xây dựng còn tồn tại, người đó sẽ được phần thưởng. 15Nếu công trình của người nào đã xây dựng bị thiêu đốt, thì công trình ấy sẽ mất đi còn người đó sẽ được cứu nhưng dường như qua lửa vậy.
16Anh chị em không biết rằng anh chị em chính là đền thờ của Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh chị em sao? 17Nếu ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại kẻ đó. Vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh khiết và đền thờ đó chính là anh chị em.
18Đừng tự lừa dối mình. Nếu có ai trong vòng anh chị em nghĩ rằng mình khôn ngoan theo đời này, hãy trở nên dại dột để được khôn ngoan thật. 19Đối với Đức Chúa Trời, khôn ngoan của thế gian này là ngu dại. Vì Kinh Thánh chép:
“Ngài bắt lấy kẻ khôn ngoan bằng chính mưu kế xảo quyệt của họ.”
20Và cũng thế: “Chúa biết tư tưởng của người khôn ngoan chỉ là vô ích.”
21Thế thì, đừng ai khoe khoang về loài người vì mọi sự đều thuộc về anh chị em. 22Dù là Phao-lô hay A-bô-lô, Sê-pha hay thế gian, sự sống hay cái chết, hiện tại hoặc tương lai, tất cả đều thuộc về anh chị em. 23Anh chị em thuộc về Chúa Cứu Thế và Chúa Cứu Thế thuộc về Đức Chúa Trời.

And he just had to get out. He leapt to his feet screaming, hands clutching the sides of his helmet, and the TV cameras didn’t pick this up lifting one foot unconsciously and rubbing his leg with it. AdvertisingAgricultureBranding IdeasCareer DevelopmentCase StudiesConsultingCorporate FinanceCrowdfundingDirect MarketingE EntrepreneurshipERPEthicsFinancial ManagementFranchisingFund RaisingFurnishings and SuppliesHome Human ResourceIndustrial MechanicalInternational LicensingManagementManufacturingMarketingNetworkingNon ProfitOnline Organizational BehaviorOutsourcingPresentationPress ReleaseProductivityProfessional ServicesProject ManagementPromotionRetailSalesSales ManagementSales TrainingShippingSmall Storage ServicesStrategic ManagementSupply ChainTeam BuildingVenture CapitalWorkplace SafetyA top of the line PPH software/service is a now available for all bookies. Real PPH features the most advanced PPH software with a non stop 24/7 bookie call center for Sports and Poker bettors. Replica Oakleys Under the clear blue skies of New Jersey, London Irish and Saracens played the first ever Premiership game on foreign soil. Premiership Rugby chief executiveMark McCafferty explained when the fixture was first announced: “There are ambitious plans to grow the game in the States, and this is the latest stage in that strategy.”. A clear mind involves having basically nothing related to performing going on in your mind before a competition. The athletes who use a clear mindset are those you see before a competition talking to coaches, teammates, or even their competition. This number could easily be satisfied with venues with high capacities cheap fake oakleys dotted across the country from Old Trafford to the Emirates and St James’ Park to Anfield. Wembley, which in recent years has hosted the Champions League twice, would also be a more than adequate venue for the final.. Also, the harsh chemicals they use are not good for the hair health. So, think twice before you go for this.. Subscribe to USA TODAYAlready a print edition subscriber, but don’t have a login?Activate your digital access.Manage your account settings.My AccountLog OutThe 2016 NFL season is already cheap jerseys halfway complete. There have been plenty of surprises pleasant (Dak Prescott) wholesale nfl jersyes and baffling (Carolina) that have altered the way we viewed the league just two months ago.Knowing what (we think) we know now, here cheap jerseys are USA TODAY Sports’ record projections for the remainder of the year. 5. Pittsburgh offensive line: While Steelers quarterback Ben Roethlisberger has always taken more than his fair share of hockey jerseys punishment, this could end up the worst season of his career. Cruden 4 cons; D. Carter 3 cons)Our Regional News cheap oakleys StoriesThe Northern AdvocateRoad blocks call for end to dust dangerLobby groups are vowing to keep putting up roadblocks in rural Northland until councils.

back Back to NVB Online