back Back to NVB Online

1Cô-rinh-tô 16

Việc Cứu Giúp Các Thánh Đồ
1Còn về việc quyên tiền cho các thánh đồ, anh chị em cũng hãy làm như tôi đã truyền cho các hội thánh tại Ga-la-ti. 2Vào ngày đầu tuần lễ, mỗi người để dành riêng ra một số tiền tại nhà tùy khả năng, chứ không phải đợi tôi đến rồi mới quyên góp. 3Khi tôi đến, tôi sẽ gởi thư và quà cho người mà anh chị em tín nhiệm đem đi Giê-ru-sa-lem. 4Và nếu tôi cần phải đi thì họ sẽ cùng đi với tôi.
5Tôi sẽ ghé thăm anh chị em khi đi ngang qua tỉnh Ma-xê-đoan vì tôi sẽ đi ngang qua Ma-xê-đoan. 6Có lẽ tôi sẽ lưu lại với anh chị em hoặc ở lại suốt mùa đông để anh chị em đưa tôi đi đến nơi tôi muốn đi. 7Lần này tôi không muốn chỉ ghé thăm qua anh chị em vì tôi hy vọng ở lại với anh chị em ít lâu nếu Chúa cho phép. 8Tôi sẽ ở lại thành Ê-phê-sô cho đến lễ Ngũ Tuần. 9Vì một cánh cửa lớn và đầy hứa hẹn đang rộng mở cho tôi mặc dầu cũng có nhiều chống đối.
10Nếu Ti-mô-thê đến thăm anh chị em, xin anh chị em đừng để người phải e sợ điều gì giữa anh chị em vì người cũng làm công việc Chúa như chính tôi vậy. 11Vì thế đừng ai coi thường người. Hãy đưa người lên đường bình an để người về với tôi, vì tôi đang mong đợi người cùng những anh chị em khác.
12Còn về A-bô-lô, anh em chúng ta, tôi hết sức thúc giục người đi thăm anh chị em cùng với những anh chị em khác nhưng người nhất định chưa muốn đi ngay bây giờ, tuy nhiên khi có dịp người sẽ đi.
13Hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy can đảm và mạnh mẽ. 14Mọi điều anh chị em làm, hãy làm trong tình yêu thương.
15Anh chị em biết, nhà Sê-pha-na là gia đình tín hữu đầu tiên ở xứ A-chai và họ đã tận tâm phục vụ các thánh đồ. 16Vậy, hãy phục tòng những người như thế cũng như những người đồng lao cộng tác với chúng ta. 17Tôi vui mừng vì các ông Sê-pha-na, Phốt-tu-na và A-chai-cơ đã đến, họ đền bù lại sự vắng mặt của anh chị em. 18Vì họ đã làm cho tinh thần của tôi cũng như của anh chị em được tươi tỉnh. Hãy quý trọng những người như thế.
19Các Hội Thánh tại tỉnh Tiểu Á gởi lời chào anh chị em. Ông A-qui-la, bà Bê-rít-sin cùng Hội Thánh họp trong nhà hai người ấy cũng gởi lời thân ái chào anh chị em trong Chúa. 20Tất cả anh chị em tại đây chào anh chị em. Hãy chào thăm nhau trong tình thân ái.
21Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết lời này. 22Ai không yêu mến Chúa, người ấy đáng bị nguyền rủa. Lạy Chúa, xin hãy đến. 23Nguyện xin ân sủng của Chúa Giê-su ở cùng anh chị em. 24Tôi yêu quý tất cả anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-su. A-men.

13 types of fish to avoid eatingQuarterback Sam Bradford will have a big night tonight. We watch for that. But dreams don’t necessarily mean anything, and Takata understands this better than anybody. Alone. The club goes and gets the ball, picks it in the air, you don’t have to do much work. This is Conan Elliott, and that’s how to use Fairway Woods.. They’ve dropped a franchise record 12 straight going back to last season and lost 19 of 20 also a team record. Cleveland, which also started 0 9 in 1975, is 3 27 in its past 30 and the Browns are the first team since the 1964 Denver Broncos to allow at least 25 points in their first nine games.. The 3 5 7 drill is something that you can use in a twenty five yard pool or Replica ray bans even a fifty meter pool. It basically provides the opportunity to do a length breathing every three strokes, to do a length breathing every five strokes, to do a length breathing every seven. Solder has announced that he did not notice anything untoward regarding the inflation of the ball he caught, but as a 320 pound tackle he did not have much experience in ball handling. Other Patriots basically laughed off the accusation while at the same time pledging full cooperation with the League as it investigates what the media quickly labeled “Deflation gate.”. The rumors around Chris Sale and the Red Sox have Wholesale Jerseys been around forever. For years, the sides matched up as the best fits as trade partners. No, cheap ray bans any cash payout serves as an “intervention” designed to save the contestants from some heart wrenching personal calamity, such as losing their business or missing out on an organ transplant. That last bit isn’t hyperbole here’s a woman singing in order to get kidney transplants for her kids. For anyone who isn’t a depraved fetishist, though, this looks ridiculous. We’re serious here: Post haircut itchiness is the main reason why so many people give up on society and turn homeless. ET Sept. 25, 2016Pittsburgh Cheap Football Jerseys Steelers’ Ben Roethlisberger, right, passes during the first half of an NFL football game against the Philadelphia Eagles, Sunday, Sept. Brands tested included Bounty, Viva and Brawny, as well as big box store brands like Costco’s Kirkland Signature and Walmart’s Great Value. Bounty’s DuraTowels were highly rated in all the tests, though they cost around twice as much as all other brands. If me and my fiance want to go out for a night on the town, I have to bring a bodyguard now. That’s the weirdest thing. Despite being kind of “meh” in nfl jerseys cheap the face department, Cleopatra was renowned for being able to get into the head (and pants) of any guy she wanted using only her wits. Seduction and manipulation came to her as easily as breathing, and it frightened Romans that a woman, a plain one at that, could out politician them with wholesale nfl jerseys nothing but the power wholesale jerseys china of her brain, which ancient scientists weren’t even sure women possessed.

back Back to NVB Online