back Back to NVB Online

1Cô-rinh-tô 15

Sự Phục Sinh
1Thưa anh chị em, nay tôi muốn nhắc nhở anh chị em Phúc Âm mà tôi đã truyền giảng, và anh chị em đã nhận cũng như đứng vững trong Phúc Âm ấy. 2Nhờ Phúc Âm ấy anh chị em được cứu rỗi nếu anh chị em giữ vững đạo mà tôi đã truyền cho, nếu không anh chị em dù đã tin cũng vô ích.
3Vì trước hết, tôi truyền lại cho anh chị em điều chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Chúa Cứu Thế đã chết vì tội lỗi chúng ta như lời Kinh Thánh. 4Ngài được chôn và đến ngày thứ ba Ngài sống lại đúng như lời Kinh Thánh. 5Ngài đã hiện ra cho Phê-rơ, rồi cũng hiện ra cho nhóm mười hai sứ đồ. 6Sau đó Ngài hiện ra cùng một lúc cho hơn năm trăm anh chị em mà phần lớn vẫn còn sống cho đến ngày nay, nhưng vài người đã chết. 7Ngài cũng hiện ra cho Gia-cơ và tất cả các sứ đồ. 8Sau cùng, Ngài cũng hiện ra với tôi, như một hài nhi sanh non.
9Vì tôi vốn thấp kém nhất trong vòng các sứ đồ; không xứng đáng được gọi là sứ đồ vì tôi đã bắt bớ Hội Thánh của Đức Chúa Trời. 10Nhưng nhờ ân sủng Đức Chúa Trời tôi được như ngày nay và ơn Ngài ban cho tôi không phải vô ích đâu, trái lại tôi đã làm việc khó nhọc hơn tất cả những người khác. Thật ra không phải chính tôi mà là ân sủng Đức Chúa Trời đã hành động trong tôi. 11Thế thì, dù tôi hay các sứ đồ, đây là điều chúng tôi đã giảng dạy và điều anh chị em đã tin.
Sự Phục Sinh Của Kẻ Chết
12Và nếu anh chị em được truyền giảng rằng Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Cứu Thế sống lại từ kẻ chết thì sao trong anh chị em có người nói rằng những người chết không sống lại? 13Nếu những người chết không sống lại thì Chúa Cứu Thế cũng đã không sống lại được. 14Nếu Chúa Cứu Thế đã không sống lại, thì sứ điệp Phúc Âm mà chúng tôi truyền giảng thành vô ích và đức tin anh chị em cũng vô ích. 15Hơn nữa, chúng tôi bị coi như những nhân chứng gian dối về Đức Chúa Trời vì chúng tôi đã làm chứng về Đức Chúa Trời rằng: Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Cứu Thế sống lại. Nhưng Ngài đã không khiến Chúa Cứu Thế sống lại nếu thật ra người chết không sống lại. 16Vì nếu người chết không được sống lại thì Chúa Cứu Thế không sống lại được. 17Nếu Chúa Cứu Thế không sống lại thì đức tin anh chị em là vô ích, anh chị em vẫn còn ở trong tội lỗi mình. 18Và như thế những tín hữu đã qua đời trong Chúa Cứu Thế đều bị hư mất. 19Nếu hy vọng của chúng ta trong Chúa Cứu Thế chỉ về đời này mà thôi thì chúng ta là những kẻ đáng thương hại hơn hết trong tất cả mọi người.
20Nhưng giờ đây Chúa Cứu Thế đã sống lại từ kẻ chết, là trái đầu mùa của những người đã chết. 21Vì bởi tại một người mà có sự chết thì cũng bởi một người mà có sự sống lại từ kẻ chết. 22Vì như trong A-đam tất cả đều phải chết thì trong Chúa Cứu Thế tất cả đều sẽ được sống lại. 23Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng; Chúa Cứu Thế là trái đầu mùa, rồi đến những người thuộc về Chúa Cứu Thế khi Ngài quang lâm. 24Kế đến là tận thế, sau khi tiêu diệt tất cả các giới cai trị, mọi uy quyền và thế lực, Ngài sẽ giao Nước Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. 25Vì Ngài phải cai trị cho đến khi đặt mọi kẻ thù dưới chân mình, 26kẻ thù cuối cùng sẽ bị hủy diệt là sự chết. 27Vì Kinh Thánh chép: “Đức Chúa Trời đã đặt mọi sự dưới chân Ngài.” Khi nói rằng mọi sự quy phục thì rõ ràng là phải trừ ra Đấng đã bắt mọi sự quy phục Ngài. 28Khi mọi sự đã quy phục Ngài, bấy giờ chính Đức Con cũng sẽ quy phục Đấng đã bắt mọi sự quy phục mình để Đức Chúa Trời là mọi sự cho mọi người.
29Mặt khác, những người chịu phép báp-tem cho kẻ chết thì sao? Nếu quả thật kẻ chết không sống lại thì tại sao người ta chịu phép báp-tem cho họ? 30Còn chính chúng tôi đây, tại sao cũng chịu nguy hiểm từng giây phút? 31Thưa anh chị em, tôi chết từng ngày một. Thật vậy, điều này cũng chắc chắn như điều tôi vẫn hãnh diện về anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta. 32Nếu nói theo người phàm, tôi chiến đấu với thú dữ tại Ê-phê-sô có ích lợi gì? Nếu người chết không sống lại, thì:
“Chúng ta hãy ăn, uống,
Vì ngày mai chúng ta sẽ chết.”
33Chớ để bị lừa dối.
“Bạn bè xấu làm hư tính nết tốt.”
34Hãy bình tâm sáng trí trở lại và đừng phạm tội nữa. Vì cớ một số người không hiểu biết Đức Chúa Trời, tôi nói thế để anh chị em hổ thẹn.
Thân Thể Phục Sinh
35Có người hỏi: Người chết sống lại bằng cách nào? Họ lấy xác nào mà trở lại? 36Này người khờ dại. Khi anh chị em gieo hạt, hạt ấy không thể sống nếu không chết đi trước đã. 37Vật anh gieo xuống, chỉ là hạt lúa mì hay một loại hạt nào khác chứ không phải cả cái cây từ hạt giống mọc lên. 38Nhưng Đức Chúa Trời ban cho hạt ấy một loại thân như ý Ngài muốn. Mỗi hạt giống có một loại thân riêng. 39Không phải mọi cơ thể đều giống nhau nhưng cơ thể loài người khác, cơ thể loài súc vật khác, cơ thể loài chim khác, cơ thể loài cá khác. 40Và có những vật thể thiên thượng cũng như vật thể địa giới, nhưng vinh quang của vật thể thiên thượng khác với vinh quang của vật thể địa giới. 41Vinh quang của mặt trời khác, vinh quang của mặt trăng khác, vinh quang của tinh tú khác; vinh quang của ngôi sao này với vinh quang của ngôi sao kia cũng khác nhau.
42Sự sống lại của những kẻ chết cũng như thế. Vật gì khi gieo ra thì hư nát, lúc sống lại không hư nát. 43Vật gì khi gieo ra thì chịu ô nhục, nhưng sống lại trong vinh quang. Vật gì gieo ra trong yếu đuối, nhưng sống lại trong quyền năng. 44Khi gieo ra là thân thể phàm tục, lúc sống lại là thân thể thiêng liêng. Nếu có một thân thể phàm tục thì cũng có một thân thể thiêng liêng. 45Vì Kinh Thánh chép: “Người đầu tiên, A-đam, trở nên một linh hồn sống, còn A-đam cuối cùng trở nên một thần linh ban sự sống.” 46Nhưng không phải thân thể thiêng liêng có trước mà là thân thể phàm tục, rồi đến thân thể thiêng liêng. 47Người đầu tiên đến từ đất, là bụi đất. Người thứ hai đến từ trời. 48Người ra từ đất thể nào, thì những người thuộc về đất cũng thể ấy, còn người đến từ trời thể nào thì những người thuộc về trời cũng thể ấy. 49Cũng thế, như chúng ta đã mang hình ảnh của người thuộc về bụi đất, chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh của người thuộc về trời.
50Thưa anh chị em, tôi muốn nói thế này: Thể xác và máu không thể thừa hưởng Nước Đức Chúa Trời được. Sự hư nát cũng không thể thừa hưởng sự không hư nát.
51Nầy, tôi cho anh chị em biết một sự huyền nhiệm: Không phải tất cả chúng ta đều sẽ ngủ, nhưng tất cả đều sẽ được biến hóa. 52Trong tích tắc, trong nháy mắt, khi tiếng kèn chót thổi. Vì kèn sẽ thổi lên, những người chết sẽ sống lại không hư nát và chúng ta sẽ được biến hóa. 53Vì sự hư nát này phải mặc lấy sự không hư nát và sự hay chết sẽ mặc lấy sự bất tử. 54Vì khi thân hư nát này đã mặc lấy sự không hư nát và thân hay chết này trở nên bất tử, lúc ấy Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm: “Sự chết đã bị tiêu diệt trong chiến thắng!”
55Hỡi sự chết, chiến thắng của mày ở đâu?
Hỡi sự chết, nọc độc của mày ở đâu?
56Nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là Kinh Luật. 57Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta.
58Thế thì, anh chị em yêu dấu của tôi, hãy vững lòng, chớ lay chuyển, hãy luôn luôn hết sức phụng sự Chúa, hãy nhớ rằng công lao của anh chị em vì Chúa không phải là vô ích đâu.

The Bills are giving up 96 yards rushing per game, which ranks 13th in the NFL. Linebacker Zach Brown has a team leading 52 tackles, and linebacker Preston Brown 37. I was curious since the device only cost 40 dollars at Best Buy. After following a link to his official Facebook page I was shocked to see that 233 people had bought this device in the last cheap football jerseys 2 months. “Yes, there’s no question in my mind that there was pass interference and then a hold [against] Crabtree on the last one,” Harbaugh said in remarks cheap jerseys that are sure to be looked at the league, who have made criticism of officials a fineable offense. “On the second down play I thought the defender played through [Crabtree]. Your cute locker buddies will instantly pep up your mood after a particularly bad lesson. If you intend to look your best at all times, your locker mirror will help you to tidy up yourself after a rigorous gym class. In the first step, the troglodyte artist mixed a special watered down pigment, ensuring it had cheap football jerseys a runny quality. Next, using a bivalve shell to hold the paint, they would insert a hollow bone into it like a straw.. 3)Eliminate political demonstrations by players in stadia. I encourage all athletes to express themselves politically and get involved. The main problem with that logic is MGT doesn’t currently generate positive cash flows from DraftDay and/or FanThrowdown, so being 3 isn’t even sustainable. While it’s likely the daily fantasy sports market expands in the coming years, it could be argued most of that growth will flow to top and/or will require considerable investment until that day comes. Refined table sugar (sucrose) is processed in our bodies by insulin, which is cheap nfl jerseys produced by the pancreas. Honey is about 55 per cent fructose, a fruit sugar that’s processed by the liver. Sure, the white man owes Native America more than a few apologies. But to be fair, all that nasty genocide business happened a long time ago. Bosa is the real deal down here, said former Replica Oakleys NFL coach Mike Martz, who now analyzes the Chargers for the 1090 radio in San Diego. A guy so young, he uses his hands real good. “What we have is a central mysterious crime, which is usually murder. We have a closed circle of suspects, with means, motive and opportunity for the crime. This is clearly a dynamic that is something that you might traditionally be ashamed of and how that impacts who you are, your sense of masculinity.To me, all of us, we’ve been trying to figure out and explain who this guy is and what went on inside his head for so long, and if there’s more things that might add something to helping us understand, cheap football jerseys to me, it’s a no brainer.I maybe went in with the impression of his as being someone with a diminished intelligence, but it didn’t take me Replica Oakleys that long to realize no, this guy is not [that] at all. In fact, he’s brilliant..

back Back to NVB Online