back Back to NVB Online

1Cô-rinh-tô 11

Vấn Đề Thờ Phượng
1Hãy bắt chước tôi, như chính tôi bắt chước Chúa Cứu Thế. 2Tôi khen ngợi anh chị em vì anh chị em đã nhớ tất cả những gì tôi truyền dạy cho anh chị em và cẩn thận gìn giữ những truyền thống ấy.
3Nhưng tôi muốn anh chị em biết rằng Chúa Cứu Thế là đầu của tất cả đàn ông, người đàn ông là đầu của đàn bà và Đức Chúa Trời là đầu của Chúa Cứu Thế. 4Mỗi người đàn ông khi cầu nguyện hay nói tiên tri mà trùm đầu tức là làm nhục đầu mình. 5Nhưng đàn bà khi cầu nguyện hay nói tiên tri mà không trùm đầu tức là làm nhục đầu mình. 6Vì nếu đàn bà không che đầu thì hãy hớt tóc đi. Nhưng nếu đàn bà hớt tóc hay cạo đầu là việc hổ thẹn thì hãy che đầu lại. 7Vì thật ra đàn ông không nên che đầu vì từ ban đầu họ là hình ảnh và vinh quang của Đức Chúa Trời. Còn đàn bà là vinh quang của đàn ông. 8Vì đàn ông không phải được tạo dựng từ đàn bà nhưng đàn bà từ đàn ông. 9Và đàn ông không phải được tạo dựng cho đàn bà nhưng đàn bà cho đàn ông. 10Bởi đó vì các thiên sứ, phụ nữ nên mang trên đầu một dấu hiệu của uy quyền.
11Tuy nhiên trong Chúa đàn bà không thể sống độc lập với đàn ông và đàn ông cũng không thể độc lập với đàn bà. 12Vì như đàn bà được tạo dựng từ đàn ông thì đàn ông cũng do đàn bà sinh ra, và tất cả đều từ Đức Chúa Trời mà ra. 13Anh chị em hãy tự xét về điều này: Đàn bà có nên che đầu khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời hay không? 14Có phải bản chất tự nhiên dạy anh chị em rằng: Nếu đàn ông để tóc dài tức là tự làm nhục mình, 15còn đàn bà để tóc dài lại là xinh đẹp hay sao? Vì tóc dài là để thay thế cho khăn che đầu. 16Nhưng nếu có ai tranh luận về vấn đề này thì chúng tôi không có tập tục ấy và các Hội Thánh của Đức Chúa Trời cũng không có như thế.
Các Nan Đề Khi Dự Tiệc Thánh
17Còn về những điều sau đây, tôi không khen ngợi anh chị em được vì những buổi nhóm họp của anh chị em không đem lại lợi ích nhưng chỉ hại thêm. 18Trước hết tôi nghe rằng có sự chia rẽ khi anh chị em nhóm họp thờ phượng. Tôi cũng tin một phần nào. 19Vì phải có sự khác biệt giữa vòng anh chị em để nhận ra những người chân thật. 20Khi anh chị em nhóm họp một chỗ, anh chị em không dự tiệc thánh của Chúa. 21Vì khi dự tiệc, mỗi người cứ ăn trước phần ăn của mình cho nên người thì đói, kẻ thì no say. 22Anh chị em không có nhà riêng để ăn uống sao? Hay anh chị em khinh bỉ Hội Thánh của Đức Chúa Trời và coi thường người thiếu thốn? Tôi phải nói gì với anh chị em? Tôi có nên khen anh chị em không? Không! Tôi không khen anh chị em về vấn đề này đâu.
23Vì điều tôi đã nhận từ nơi Chúa, tôi truyền cho anh chị em. Ấy là trong đêm Chúa Giê-su bị phản bội, Ngài lấy bánh; 24sau khi tạ ơn, bẻ ra và phán: Đây là thân thể Ta hy sinh vì các con. Hãy làm điều này để nhớ đến Ta. 25Cũng vậy, sau khi ăn Ngài lấy chén và phán: Chén nước này là giao ước mới trong huyết Ta. Mỗi khi các con uống, hãy làm điều này để nhớ đến Ta. 26Vì mỗi khi các con ăn bánh và uống chén này hãy truyền bá sự chết của Chúa cho đến khi Ngài đến.
27Vì thế, ai ăn bánh và uống chén của Chúa một cách không xứng đáng sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. 28Mỗi người nên xét chính mình, khi ăn bánh và uống chén này. 29Vì người nào ăn hoặc uống mà không phân biệt thân Chúa tức là ăn và uống sự phán xét cho mình. 30Vì vậy, trong anh chị em có nhiều người đau yếu, bệnh tật và một số chết. 31Nếu chúng ta tự xét mình, chúng ta sẽ không bị đoán xét. 32Nhưng khi chúng ta bị Chúa xét đoán để sửa phạt, chúng ta sẽ khỏi bị hình phạt chung với thế gian.
33Thế thì, anh chị em của tôi, khi nhóm họp để dự tiệc thánh hãy chờ đợi nhau. 34Nếu có ai đói, hãy ăn ở nhà hầu cho anh chị em nhóm họp không phải để bị đoán phạt. Còn nhiều điều khác khi tôi đến sẽ giải quyết.

draft considerations for your winning teamThe son of a railwayman who later became Transport Secretary, Lord Parkinson was a chartered accountant, businessman and hockey jerseys self made millionaire before entering politics as MP for Enfield West in Cheap NFL Jerseys 1970. His grammar school background, Cambridge athletics blue and good looks made him attractive to Lady Thatcher. By early 2010 concerns about conflict of interest had grown so much that consultancy firm Deloitte were instructed at a cost of 40,000, shared by UK Sport and British Cycling, to conduct a review. It determined that there was a benefit to Olympic and Paralympic riders from their relationship with the Sky programme.. I love getting a mouthful of juicy burger and salty, crispy potato chips in one bite; it’s a way to get a true contrast of textures into your cheeseburger. In fact, I make it an option to have Cheap Football Jerseys all of the burgers at Bobby’s Burger Palace “crunchified.”]. For months href=”http://cheapjerseysupply.com/” target=”_blank”>cheap jerseys I struggled to get enough sleep to not be tired in the morning I could sometimes sleep for ten hours or more and still be ready to nod off within moments of lying down. It didn’t seem to make a difference how long I slept, I was always exhausted the next day.. Other machines that have that already set up when the questions come up on the machine where you enter your age, where you enter your gender, they’re all going to be very similar okay? So on this one I’m just going to hit with the easy start button, also known as a quick start button on a lot of machines and it’s going to warm up and then all of a sudden the display comes up and on this one it’s going to take a Fake Oakleys few seconds after the machine starts running and on the display you’re going to notice the display for entering numbers comes on and also a number. That number is a cheap nfl jerseys 150 it’s just a wholesale football jerseys china starting number. He’s authentic. I’m not crazy about buzz words or buzz phrases. “I’ve been doing voice overs since I was very young but The Last of Us was my first videogame and the first time I had done motion capture,” she says. “I play videogames so I like that I was able to make one and play a key role. Mary High Schoolin Akron, and drafted by the Cavaliers in 2003. His infamous decision to leave the city to join the Miami Heat in 2010 broke the hearts of fans who literally set his jerseys on fire after histelevised announcement special titled “The Decision.” But when James rejoined the Cavaliers in 2014, fans welcomed him with open arms after he promised to do everything in his power to bring home the NBA title..

back Back to NVB Online