back Back to NVB Online

1Cô-rinh-tô 1

Lời Chào Thăm
1Tôi là Phao-lô, theo ý Đức Chúa Trời được kêu gọi làm sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-su, cùng Sốt-then, anh em chúng ta,
2Kính gởi Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại thành phố Cô-rinh-tô, tức là những người đã được thánh hóa trong Chúa Cứu Thế Giê-su, cũng được gọi là các thánh, cùng với tất cả những người ở khắp mọi nơi cầu khẩn danh Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa của họ và của chúng ta.
3Nguyện xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và Chúa Cứu Thế Giê-su ban ân sủng và bình an cho anh chị em.
4Tôi luôn luôn tạ ơn Đức Chúa Trời vì anh chị em về những ân sủng Ngài ban cho anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-su. 5Vì nhờ ở trong Ngài mọi lời nói lẫn sự hiểu biết của anh chị em đều được phong phú. 6Ngay cả lời chứng về Chúa Cứu Thế đã được thiết lập vững vàng trong anh chị em, 7đến nỗi anh chị em không thiếu một ân tứ nào trong khi trông đợi Chúa Cứu Thế Giê-su chúng ta hiện ra. 8Chính Ngài sẽ gìn giữ anh chị em vững vàng cho đến cuối cùng, khỏi bị khiển trách trong ngày của Chúa Cứu Thế Giê-su chúng ta. 9Đức Chúa Trời là Đấng thành tín. Ngài đã kêu gọi anh chị em tham dự trong sự thông công với Con Ngài, Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta.
Nạn Chia Rẽ Trong Hội Thánh
10Thưa anh chị em, nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su chúng ta, tôi khuyên anh chị em tất cả hãy nhất trí và đừng chia rẽ, hãy đồng một lòng, hợp một ý với nhau. 11Anh chị em thân mến của tôi, người nhà Cơ-lô-ê cho tôi hay rằng giữa anh chị em có sự xung khắc. 12Tôi nói như vậy, vì trong anh chị em có người nói rằng: Tôi theo Phao-lô, người khác: Tôi theo A-bô-lô, người khác: Tôi theo Phê-rơ, tôi theo Chúa Cứu Thế.
13Chúa Cứu Thế có bị phân rẽ không? Phao-lô đâu có chịu đóng đinh trên thập tự giá cho anh chị em, hay là anh chị em nhân danh Phao-lô mà chịu phép báp-tem sao? 14Cảm tạ Đức Chúa Trời, ngoại trừ Cơ-rít-bu và Gai-út, tôi không làm phép báp-tem cho ai cả, 15để không ai có thể nói rằng: Tôi đã nhân danh Phao-lô chịu phép báp-tem. 16Thực ra, tôi cũng đã làm phép báp-tem cho người nhà Sê-pha-na, ngoài ra tôi không nhớ có làm phép báp-tem cho ai khác nữa. 17Vì Chúa Cứu Thế không sai tôi làm phép báp-tem nhưng đi truyền bá Phúc Âm, không phải bằng lời nói khôn khéo e rằng sự chết của Chúa Cứu Thế trên thập tự giá sẽ trở nên vô ích chăng.
Chúa Cứu Thế Là Quyền Năng Và Khôn Ngoan
18Vì đối với những người hư mất, sứ điệp của thập tự giá là ngu dại. Nhưng đối với chúng ta, những người được cứu rỗi, thì đó là quyền năng của Đức Chúa Trời. 19Vì Kinh Thánh chép:
“Ta sẽ hủy diệt sự khôn ngoan của người khôn ngoan.
Và phá bỏ sự hiểu biết của người thông thái.”
20Người khôn ngoan đâu rồi? Học giả đâu rồi? Những nhà hùng biện của đời này đâu rồi? Không phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian thành điên dại hay sao? 21Bởi vì cứ theo sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, thế gian cậy sự khôn ngoan riêng của mình không nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài vui lòng dùng điều bị coi là ngu dại của việc truyền giảng Phúc Âm để cứu rỗi những người tin. 22Vì người Do Thái đòi hỏi dấu lạ còn người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan. 23Nhưng chúng ta truyền giảng Phúc Âm về Chúa Cứu Thế bị đóng đinh trên thập tự giá, là điều người Do Thái cho là nhục hình và người ngoại quốc cho là ngu dại. 24Nhưng đối với những người được Chúa kêu gọi, cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp, Chúa Cứu Thế là quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. 25Vì điều bị cho là dại dột của Đức Chúa Trời vẫn trổi hơn sự thông sáng của loài người và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời mạnh hơn sức mạnh loài người.
26Anh chị em hãy xem xét lúc Chúa kêu gọi anh chị em. Giữa vòng anh chị em không có mấy người khôn ngoan theo trần tục, không mấy người có quyền thế, cũng không có nhiều người quý phái. 27Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những điều dại dột trong thế gian để làm hổ thẹn những người khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những điều yếu đuối trong thế gian để làm hổ thẹn những kẻ mạnh. 28Đức Chúa Trời đã chọn những gì hèn hạ, bị khinh khi trong thế gian và những điều không ra gì để hủy bỏ những điều trọng đại. 29Cho nên loài người không ai có thể khoe khoang trước mặt Đức Chúa Trời. 30Nhờ Đức Chúa Trời mà anh chị em ở trong Chúa Cứu Thế Giê-su, là Đấng Đức Chúa Trời đã làm thành sự khôn ngoan, công chính, thánh khiết và cứu chuộc cho chúng ta. 31Như Kinh Thánh đã chép:
“Ai tự hào, hãy tự hào trong Chúa.”

a biblical portal between christianity and islamThe Broncos improved to 4 0 cheap authentic jerseys with a 27 7 win at Tampa Bay in Week 4. This marks the second straight season Denver has started 4 0, and the second time in franchise history the Broncos have started 4 0 in back to back seasons. The cup should fit tightly without pinching. Cups come in different sizes for Replica ray bans both youth and adults. Balance is a key element of ballet. Dancers have to quickly move from one challenging position to the next, without Wholesale Jerseys tripping, falling down or even making slight variations in their movement pattern. “He goes deep sea fishing any opportunity he gets,” Cooper said in the statement. “Two years ago I went deep sea fishing with him. Sometimes though in a few cases, men do cheap nba jerseys experiment and go for testosterone boosters. But are natural testosterone boosters safe?. Some of the best hairstyles on fashion runways this season have showcased out the box renditions of old classics, as well as never seen before creations. One such style that is stealing the hearts of women is, the braid. His public tantrums at every turn when GGP did not bow gracefully in acceptance at his every utterance and overture are evidence enough of that for me. I can also guess this attitude was not received very well by those potential partners.. A 16GB model can store up to 8,000 titles, and the application has numerous features like night reading mode, adjusting text size and face jordan sale and lining to suit your preference, search option within books, offline reading, to name a few. Happy reading!For all those who spend nearly half of their lives on , this will always be considered as one of the best apps for iTouch. Hollywood Park Land Co. The development company that includes St. About how big are these? Also, I see the text is the pattern between some pics but no link. Was there a pattern or do I just wholesale jerseys china need to figure it out from the pics?Again, I was thinking of using these for lamps somehow (perhaps modifying one of those standing lamps). Tannehill is defending both Martin and Incognito, the central characters in a bullying saga that has taken both offensive linemen off fake oakleys the field and continued to evolve Wednesday when the NFL appointed a lawyer to investigate possible misconduct within the team workplace. .. A person asked Mrs. Clinton how she managed to get up in the morning. “I want individuals to have their own insurance. That means the insurance company will have an incentive to keep you healthy. Pay our license fees and brought us to the dance. That yearlong advance window we think is pretty important to them.” Sapan says vs.

back Back to NVB Online